Zde se nacházíte: / Jetelotravní směsi
Ceny jsou zobrazeny bez DPH
Podrobné údaje o zboží

Živa - druhově obohacená jetelotravní směs

Kód: Živa
Živa - druhově obohacená jetelotravní směs  - travní směs
Živa - druhově obohacená jetelotravní směs
od 1.470 Kč plus doprava
(Hmotnost: 20 kg)
Živa - druhově obohacená jetelotravní směs

ŽIVA - druhově obohacená jetelotravní směs 

ZBOŽÍ JE AKTUÁLNĚ VE VÝROBĚ - PŘEDPOKLÁDANÁ DOSTUPNOST: PŘELOM ZÁŘÍ A ŘÍJNA 2021

Složení:

Trávy 95 % obsahu v travní směsi: Psárka luční (Alopecurus pratensis) 12%, Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) 1%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) 12%, Srha laločnatá (Dactylis glomerata) 4%, Kostřava červená (Festuca rubra trichophylla) 20%, Kostřava červená (Festuca rubra commutata) 6%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 14%, Bojínek luční (Phleum pratense) 10%, , Lipnice luční (Poa pratensis) 13%,Trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) 3%.

Jeteloviny 5 % obsahu v travní směsi: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 0,5%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 0,5%, Tolice dětelová (Medicago lupulina) 1%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia) 1%, Jetel luční (Trifolium pratense) 1,2%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 0,8%.

Doporučený výsevek: 30 kg.ha-1

Směs je složena z českých odrůd vhodných pro použití v krajině dle Standardu Agentury přírody a krajiny „Krajinné trávníky“.

Použití druhově obohacené jetelotravní směsi je určeno pro případy zatravňování orné půdy a jejího převodu na trvalé travní porosty, ale i pro zlepšení druhově nevyhovujících trvalých travních porostů v oblastech, kde chybí regionální směsi osiv. Použití běžných komerčních směsí je z hlediska ochrany přírody nevhodné.

I z porostů založených výsevem druhově obohacených směsí se může postupně vyvinout druhově bohatý porost spontánní sukcesí cílových druhů z okolí, zvláště po ústupu některých méně vytrvalých vysetých komponent např. jetele lučního (Trifolium pratense).

Podle Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 je použití těchto směsí povinné ve zvláště chráněných územích (předpokládáme, že velkoplošných) a ochranných pásmech národních parků na půdách:

  • silně a mírně erozně ohrožených,
  • podél vodních útvarů,
  • v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Předpokládá se, že jejich použití přispěje ke zvyšování biologické různorodosti a ekologické stability krajiny.

Hmotnost balení ±4% v závislosti na vysychání semen.

Varianty Živa - druhově obohacená jetelotravní směs
Živa - druhově obohacená jetelotravní směs 10 kg  - travní směs Živa - druhově obohacená jetelotravní směs 10 kg
Hmotnost: 10 kg  

1.470 Kč*
Živa - druhově obohacená jetelotravní směs 20 kg - travní směs Živa - druhově obohacená jetelotravní směs 20 kg
Hmotnost: 20 kg  

2.940 Kč*
Aktuální zboží Živa - druhově obohacená jetelotravní směs  - travní směs Živa - druhově obohacená jetelotravní směs
Hmotnost: 20 kg  
Živa - druhově obohacená jetelotravní směs

od 1.470 Kč*