Zde se nacházíte: / Regionální směsi
Ceny jsou zobrazeny bez DPH
Podrobné údaje o zboží

Mezotrofní směs pro Krkonoše - speciální směs č.2

Kód: Mezotrofní
Mezotrofní směs pro Krkonoše - speciální směs č.2  - travní směs
Mezotrofní směs - speciální směs č.2 pro Krkonoše
1.390 Kč plus doprava
(Hmotnost: 10 kg)
Mezotrofní směs pro Krkonoše - speciální směs č.2

Mezotrofní směs - speciální směs č.2 pro Krkonoše - Speciální travní směs vytvořená ve spolupráci s krkonošskými botaniky. Druhové složení směsi odpovídá přirozené druhové skladbě krkonošských luk. Směs je vhodná pro použití v oblasti Krkonoš ve vlhčích, živinami lépe zásobených podmínkách.
Směs je v této oblasti možné využít i pro zemědělské účely (zatravňování orné půdy, obnova travních porostů). Pro zemědělské využití je k travní směsi možné přimíchat i jeteloviny (štírovník růžkatý, jetel luční, jetel plazivý) s maximálním podílem ve směsi 3-5%. Složení směsi a volba českých odrůd je pro každou partii této směsi konzultováno s botaniky Krkonošského národního parku. 

Složení:

Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) ´Tagera´ 40%, Bojínek luční (Phleum pratensis)´Sobol´18%, Psárka luční (Alopecurus pratensis)´Zuberská´ 18%, Srha laločnatá (Dactylis glomerata) ´Dana´ 12%, Trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) ´Horal´ 9%, Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatior) ´Rožnovský´ 3%

Doporučený výsevek při nezemědělském využití 15 - 20 g/m2, při zemědělském 5 g/m2

Varianty Mezotrofní směs pro Krkonoše - speciální směs č.2
Mezotrofní 10kg - travní směs Mezotrofní 10kg
Hmotnost: 15 kg  

1.390 Kč*
Aktuální zboží Mezotrofní směs pro Krkonoše - speciální směs č.2  - travní směs Mezotrofní směs pro Krkonoše - speciální směs č.2
Hmotnost: 10 kg  
Mezotrofní směs - speciální směs č.2 pro Krkonoše

1.390 Kč*