Zde se nacházíte: / Směsi pro květnaté louky
Ceny jsou zobrazeny bez DPH
Podrobné údaje o zboží

PANONIE druhově pestrá směs do sucha *PATENT

Kód: PANONIE
PANONIE druhově pestrá směs do sucha *PATENT  - travní směs
Druhově pestrá směs do sucha
Připraveno k odeslání
2.460 Kč plus doprava
(Hmotnost: 1 kg)
PANONIE druhově pestrá směs do sucha *PATENT

PANONIE - druhově pestrá směs do sucha –obsahuje 41 rostlinných druhů. Směs je sestavena na základě výzkumu s cílem podpořit druhovou diverzitu v extrémně suchých oblastech. Směs je vhodná pro použití na střešních zahradách a do volné krajiny. Od roku 2015 je tato směs chráněna PATENTEM. Složení této směsi je výsledkem dlouholetého výzkumu vlastností rostlinných druhů s cílem podpořit druhovou diverzitu v extrémně suchých oblastech.

Složení:

Trávy 80%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) 1%, Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 5%, Sveřep vzpřímený(Bromus erectus) 2%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 5%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 30%, Kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 10%, Kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) 5%, Kostřava walliská (Festuca valesiaca) 3%, Smělek štíhlý (Koeleria macrantha) 1,5%, Smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata) 1,5%, Bojínek tuhý (Phleum phleoides) 3%, Lipnice smáčknutá (Poa compressa) 8%, Lipnice luční (Poa pratensis) 5%

Byliny 15%: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 0,5%, Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,6%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 1%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,5%, Chrpa čekánek (Centaurea scabiosa) 0,5%, Čekanka obecná (Cichorium intybus) 0,2%, Hvozdík svazčitý (Dianthus armeria) 1%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 1%, Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 1,2%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,8%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,2%, Jitrocel prostřední (Plantago media) 0,4%, Mochna stříbrná (Potentilla argentea) 0,6%, Mochna přímá (Potentilla recta) 0,8%, Řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum) 0,6%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 1,5%, Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) 0,8 %, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,6%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 1,2%, Čistec přímý (Stachys recta) 1%

Jeteloviny 5%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 1,5%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 1%, Tolice dětelová (Medicago lupulina) 0,5%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia) 0,8%, Čičorka pestrá (Securigera varia) 0,2%, Jetel ladní (Trifolium campestre) 0,8%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 0,2%

Doporučený výsevek: 4-6 g/m2

Varianty PANONIE druhově pestrá směs do sucha *PATENT
PANONIE druhově pestrá směs do sucha *PATENT 1kg - travní směs PANONIE druhově pestrá směs do sucha *PATENT 1kg
Hmotnost: 1 kg  

2.460 Kč*
Aktuální zboží PANONIE druhově pestrá směs do sucha *PATENT  - travní směs PANONIE druhově pestrá směs do sucha *PATENT
Hmotnost: 1 kg  
Druhově pestrá směs do sucha

2.460 Kč*