Zde se nacházíte: / Směsi pro květnaté louky
Ceny jsou zobrazeny bez DPH
Podrobné údaje o zboží

RAKOVEC květnatá louka do vlhka

Kód: RAKOVEC
RAKOVEC květnatá louka do vlhka  - travní směs
RAKOVEC květnatá louka do vlhka
Připraveno k odeslání
od 920 Kč plus doprava
(Hmotnost: 0.2 kg)
RAKOVEC květnatá louka do vlhka

RAKOVEC – květnatá louka do vlhka - obsahuje 52 rostlinných druhů. Směs je vhodná do vlhčích a zastíněných míst, jako je okolí vodotečí, louky s vyšší hladinou spodní vody nebo podrost stromů v lesoparcích. Směs má pomalejší počáteční vývoj a některé druhy bylin, jako např. Primula nebo Geranium se na stanovišti objeví až s odstupem více let od výsevu.

Složení:

Trávy 70%: Psineček veliký (Agrostis gigantea) 3%, Psineček obecný (Agrostis capillaris) 5%, Psárka luční (Alopecurus pratensis) 6%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) 6%, Metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa) 3%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 2%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 5%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 10%, Kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 5%, Medyněk vlnatý (Holcus lanatus) 2%, Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 2%, Bojínek luční (Phleum pratense) 1%, Lipnice hajní (Poa nemoralis) 10%, Lipnice bahenní (Poa palustris) 7%, Lipnice luční (Poa pratensis) 3%

Byliny 27,6%: Andělika lesní (Angelica sylvestris) 0,3%, Kerblík lesní (Anthriscus sylvestris) 0,6%, Orlíček planý (Aquilegia vulgaris) 0,2%, Jaramnka větší (Astrantia major) 0,5%, Bukvice lékařská (Betonica officinalis) 1,1%, Rdesno hadí kořen(Bistorta major) 0,1%, Kmín kořenný (Carum carvi) 1%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 1,3%, Škarda dvouletá (Crepis biennis) 0,1%, Mrkev obecná (Daucus carota) 1,2%, Hvozdík pyšný (Dianthus superbus sylvestris) 0,1%, Svízel bílý (Galium album) 1,5%, Kakost pyrenejský (Geranium pyrenaicum) 0,2%, Kuklík potočný (Geum rivale) 0,1%, Kuklík městský (Geum urbanum) 0,7%, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 1,7%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 4,5%, Kohoutek luční(Lychnis flos-cuculi) 2,2%, Kyprej vrbice (Lythrum salicaria) 0,8%, Máta dlouholistá (Mentha longifolia) 0,1%, Pomněnka lesní (Myosotis sylvatica) 1,5%, Bedrník větší (Pimpinella major) 1%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,6%, Prvosenka jarní (Primula veris) 0,2%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 1,3%, Pryskyřník prudký (Ranunculus acris) 0,8%, Krvavec toten (Sanguisorba officinalis) 0,7%, Mydlice lékařská (Saponaria officinalis) 0,2%, Starček vodní (Senecio aquaticus) 0,3%, Silenka dvoudomá (Silene dioica) 0,4%, Kozí brada východní (Tragopogon pratensis) 1%, Rozrazil dvoulistý(Veronica longifolia) 1,3%

Jeteloviny 2,4%: Hrachor černý (Lathyrus niger) 0,7%, Hrachor luční (Lathyrus pratensis) 0,2%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 1%, Jetel nachový (Trifolium incarnatum) 0,4%, Jetel luční (Trifolium pratense) 0,1%

Doporučený výsevek: 4-6 g/m2

Varianty RAKOVEC květnatá louka do vlhka
RAKOVEC květnatá louka do vlhka 200g - travní směs RAKOVEC květnatá louka do vlhka 200g
Hmotnost: 0.2 kg  

920 Kč*
RAKOVEC květnatá louka do vlhka 1kg - travní směs RAKOVEC květnatá louka do vlhka 1kg
Hmotnost: 1 kg  

2.960 Kč*
Aktuální zboží RAKOVEC květnatá louka do vlhka  - travní směs RAKOVEC květnatá louka do vlhka
Hmotnost: 0.2 kg  
RAKOVEC květnatá louka do vlhka

od 920 Kč*