Zde se nacházíte: / Směsi pro květnaté louky
Ceny jsou zobrazeny bez DPH
Podrobné údaje o zboží

RAKOVEC květnatá louka do vlhka

Kód: RAKOVEC
RAKOVEC květnatá louka do vlhka  - travní směs
RAKOVEC květnatá louka do vlhka
od 1.020 Kč plus doprava
(Hmotnost: 0.2 kg)
RAKOVEC květnatá louka do vlhka

RAKOVEC – květnatá louka do vlhka - obsahuje 52 rostlinných druhů. Směs je vhodná do vlhčích a zastíněných míst, jako je okolí vodotečí, louky s vyšší hladinou spodní vody nebo podrost stromů v lesoparcích. Směs má pomalejší počáteční vývoj a některé druhy bylin, jako např. Primula nebo Geranium se na stanovišti objeví až s odstupem více let od výsevu.

Složení:

Trávy 70%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) 3%, Psineček veliký (Agrostis gigantea) 1%Psárka luční (Alopecurus pratensis) 6%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) 6%, Metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa) 8%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 2%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 5%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 10%, Kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 3%, Medyněk vlnatý (Holcus lanatus) 5%, Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 2%, Bojínek luční (Phleum pratense) 1%, Lipnice hajní (Poa nemoralis) 10%, Lipnice bahenní (Poa palustris) 7%, Lipnice luční (Poa pratensis) 1%

Byliny 26,5%: Řebříček bertrám (Achillea ptarmica) 0,5%, Kerblík lesní (Anthriscus sylvestris) 0,8%, Orlíček planý (Aquilegia vulgaris) 0,5%Bukvice lékařská (Betonica officinalis) 0,1%, Rdesno hadí kořen(Bistorta major) 0,4%, Kmín kořenný (Carum carvi) 1%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 1,3%, Škarda dvouletá (Crepis biennis) 0,5%, Mrkev obecná (Daucus carota) 1,4%, Hvozdík pyšný (Dianthus superbus sylvestris) 0,1%, Svízel bílý (Galium album) 1,5%, Svízel lesní (Galium sylvaticum) 0,3%, Kuklík potočný (Geum rivale) 0,3%, Kuklík městský (Geum urbanum) 0,7%, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 2,3%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 4,5%, Kohoutek luční(Lychnis flos-cuculi) 2%, Kyprej vrbice (Lythrum salicaria) 1,5%, Máta dlouholistá (Mentha longifolia) 0,1%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,6%, Prvosenka jarní (Primula veris) 0,2%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 1,4%, Pryskyřník prudký (Ranunculus acris) 0,5%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,5%, Krvavec toten (Sanguisorba officinalis) 0,2%, Mydlice lékařská (Saponaria officinalis) 0,5%, Starček vodní (Senecio aquaticus) 0,3%, Silenka dvoudomá (Silene dioica) 0,4%, Kozí brada východní (Tragopogon pratensis) 0,8%, Rozrazil dvoulistý(Veronica longifolia) 1,3%

Jeteloviny 3,5%: Hrachor černý (Lathyrus niger) 1,2%, Hrachor luční (Lathyrus pratensis) 0,3%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 1%, Ledenec přímořský (Tettragonolonus maritimus) 0,5%, Jetel nachový (Trifolium incarnatum) 0,3%, Jetel luční (Trifolium pratense) 0,2%

Doporučený výsevek: 4-6 g/m2

Varianty RAKOVEC květnatá louka do vlhka
RAKOVEC květnatá louka do vlhka 200g - travní směs RAKOVEC květnatá louka do vlhka 200g
Hmotnost: 0.2 kg  

1.020 Kč*
RAKOVEC květnatá louka do vlhka 1kg - travní směs RAKOVEC květnatá louka do vlhka 1kg
Hmotnost: 1 kg  

3.280 Kč*
Aktuální zboží RAKOVEC květnatá louka do vlhka  - travní směs RAKOVEC květnatá louka do vlhka
Hmotnost: 0.2 kg  
RAKOVEC květnatá louka do vlhka

od 1.020 Kč*