Zde se nacházíte: / Travinobylinné směsi
Ceny jsou zobrazeny bez DPH
Podrobné údaje o zboží

PAPILIO - Směs pro dosev trávníků v intravilánu

Kód:
PAPILIO - Směs pro dosev trávníků v intravilánu  - travní směs
PAPILIO - Směs pro dosev trávníků v intravilánu
od 540 Kč plus doprava
(Hmotnost: 10 kg)
PAPILIO - Směs pro dosev trávníků v intravilánu

PAPILIO – SMĚS PRO DOSEV TRÁVNÍKŮ V INTRAVILÁNU - Důvodem ke vzniku této směsi je snaha o zvýšení druhové pestrosti jílkových monokulturních porostů v městských parcích, které byly dříve často kosené a nyní při snížení četnosti kosení na 2x ročně v režimu louky jsou tyto plochy druhově chudé a ekologicky nestabilní. Stávající porost je díky dosevu touto směsí odolnější vůči suchu a v létě zůstává zelený. Zastoupení barevných jetelovin, řebříčku a kopretiny ve směsi zlepšuje půdní podmínky, zvyšuje estetickou hodnotu porostu a vytváří dostatek včelí pastvy. Ve směsi jsou obsaženy hostitelské rostliny několika druhů motýlů. Směs lze použít i pro čistý výsev.

Výsevek pro založení louky: 5 g/m2

Výsevek pro dosev původního trávníku: 15-20 g/m2

Složení:

Trávy 50%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) 3%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 5%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra) 22%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 15%, Lipnice luční (Poa pratensis) 5%

Byliny 2%: Řebříček obecný (Achillea millefolium) 1%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 1%

Jeteloviny 48%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 5%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 7%, Tolice dětelová (Medicago lupulina) 5%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia) 15%, Jetel inkarnát (Trifolium incarnatum) 13%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 3%

Varianty PAPILIO - Směs pro dosev trávníků v intravilánu
PAPILIO - Směs pro dosev trávníků v intravilánu 10 kg - travní směs PAPILIO - Směs pro dosev trávníků v intravilánu 10 kg
Hmotnost: 10 kg  

4.600 Kč*
Aktuální zboží PAPILIO - Směs pro dosev trávníků v intravilánu  - travní směs PAPILIO - Směs pro dosev trávníků v intravilánu
Hmotnost: 10 kg  
PAPILIO - Směs pro dosev trávníků v intravilánu

od 540 Kč*