Zde se nacházíte: / Travinobylinné směsi
Ceny jsou zobrazeny bez DPH
Podrobné údaje o zboží

Živa - druhově obohacená jetelotravní směs *Novinka 2019

Kód: Živa
Živa - druhově obohacená jetelotravní směs *Novinka 2019  - travní směs
Živa - druhově obohacená jetelotravní směs
od 1.470 Kč plus doprava
(Hmotnost: 20 kg)
Živa - druhově obohacená jetelotravní směs *Novinka 2019

NOVINKA V SORTIMENTU 2019 

 

Složení směsi:

Trávy 95 %: Psárka luční (Alopecurus pratensis) 15%, Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) 1%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) 12%, Srha laločnatá (Dactylis glomerata) 4%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 26%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 14%, Bojínek luční (Phleum pratense) 10%, , Lipnice luční (Poa pratensis) 10%,Trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) 3%.

Jeteloviny 5 %: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 0,5%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 0,5%, Tolice dětelová (Medicago lupulina) 1%, Čičorka pestrá (Securigera varia) 1%,  Jetel luční (Trifolium pratense) 1,2%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 0,8%.

Doporučený výsevek: 30 kg.ha-1

Směs je složena z českých odrůd vhodných pro použití v krajině dle Standardu Agentury přírody a krajiny „Krajinné trávníky“.

Použití druhově obohacené jetelotravní směsi je určeno pro případy zatravňování orné půdy a jejího převodu na trvalé travní porosty, ale i pro zlepšení druhově nevyhovujících trvalých travních porostů v oblastech, kde chybí regionální směsi osiv. Použití běžných komerčních směsí je z hlediska ochrany přírody nevhodné.

I z porostů založených výsevem druhově obohacených směsí se může postupně vyvinout druhově bohatý porost spontánní sukcesí cílových druhů z okolí, zvláště po ústupu některých méně vytrvalých vysetých komponent např. jetele lučního (Trifolium pratense).

Podle Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 je použití těchto směsí povinné ve zvláště chráněných územích (předpokládáme, že velkoplošných) a ochranných pásmech národních parků na půdách:

  • silně a mírně erozně ohrožených,
  • podél vodních útvarů,
  • v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Předpokládá se, že jejich použití přispěje ke zvyšování biologické různorodosti a ekologické stability krajiny.

Varianty Živa - druhově obohacená jetelotravní směs *Novinka 2019
Aktuální zboží Živa - druhově obohacená jetelotravní směs *Novinka 2019  - travní směs Živa - druhově obohacená jetelotravní směs *Novinka 2019
Hmotnost: 20 kg  
Živa - druhově obohacená jetelotravní směs

od 1.470 Kč*