Zde se nacházíte: / Poslední novinky a aktuality
Ceny jsou zobrazeny bez DPH
Poslední novinky a aktuality na Květnaté louky
11.02.2015 - Regionální travní směsi do Moravského krasu

Osivo regionálního původu pro obnovu travních porostů v oblasti Moravského krasu jsou nyní dostupné ve směsích Bromion a Arrhenatherion.

Směs pro suché trávníky – Bromion

Širokolisté suché trávníky s dominancí druhů Brachypodium pinnatum (při využívání na pastvu) a Bromus erectus (při využívání na seč) se vyskytují na devonských vápencích v Moravském krasu.

Složení:

Trávy 87%: Anthoxanthum odoratum 5%, Brachypodium pinnatum 15%, Briza media 5%, Bromus erectus 20%, Festuca rupicola 15%, Festuca valesiaca 1%, Koeleria macrantha 5%, Koeleria pyramidata 5%, Melica transylvanica 1%, Phleum phleoides 5%, Poa pratensis 10% Byliny 9,3%: Acinos arvensis 0,1%, Anthericum ramosum 0,1%, Asperula cynanchica 0,1%, Bupleurum falcatum 0,2%, Centaurea scabiosa 0,2%, Cirsium eriophorum 0,1%, Clinopodium vulgare 0,2%, Daucus carota 0,4%, Dianthus carthusianorum 0,2%, Echium vulgare 0,2%, Galium verum 0,5%, Geranium sanguineum 0,1%, Helianthemum grandiflorum 0,5%, Hypericum perforatum 0,2%, Knautia arvensis 0,5%, Origanum vulgare 0,3%, Pimpinella saxifraga 0,2%, Plantago media 0,2%, Primula veris 0,3%, Prunella laciniata 0,1%, Ranunculus bulbosus 0,2%, Salvia pratensis 0,3%, Salvia verticillata 0,3%, Sanguisorba minor 1%, Scabiosa ochroleuca 0,3%, Seseli annuum 0,2%, Silene vulgaris 1%, Stachys recta 0,2%, Teucrium chamaedris 0,2%, Thymus pannonicus 0,1%, Thymus pulegioides 0,3%, Verbascum austriacum 0,3%, Veronica teucrium 0,2% Jeteloviny 3,7%: Anthyllis vulneraria 0,9%, Astragalus glycyphyllus 0,5%, Genista tinctoria 0,4%, Lotus corniculatus 1,2%, Securigera varia 0,2%, Trifolim medium 0,5%

Doporučený výsevek: 4 g/m2

Směs pro mezofilní louky - Arrhenatherion pro výsev v závrtech

Protierozní regionální směs je vhodná pro středně vlhká a erozí půdy narušovaná eutrofní stanoviště na hlubokých půdách krasových plošin a úval.

Složení:

Trávy 85%: Arrhenatherum elatius 10%, Brachypodium pinnatum 5%, Festuca pratensis 20%, Festuca rubra rubra 15%, Festuca rubra trichophylla 10%, Festuca trachyphylla 5%, Lolium multiflorum 10%, Poa pratensis 10% Byliny 13%: Galium album 13% Jeteloviny 3,7%: Trifolium repens 2%

Doporučený výsevek: 15 g/m2
Více fotografií tvorby regionálních travních směsí
09.02.2015 - Travní směsi pro opylovače

Medonosné směsi obvykle neobsahují žádné travní druhy, přesto díky vysokému podílu jetelovin, mohou dostatečně zajistit vytrvalost porostu po dobu více let. Všechny zvolené rostlinné druhy nabízí zdroj pylu a nektaru pro včely i další v přírodě žijící opylovače. Druhová diverzita směsi poskytuje nejen potravu, ale také útočiště pro mnoho druhů hmyzu a motýlů. Směsi jednoletého i víceletého charakteru jsou vhodné pro jarní výsevy a není u nich kladen důraz na výšku porostu.
Více fotografií medonosných travních směsí
29.01.2015 - Vytváření druhově pestrých travních směsí pro podrosty

Vytváření druhově pestrých směsí pro podrosty vychází z poznání stanovištních podmínek. Různé typy bylinných a travních podrostových společenstev si můžete prohlédnout v této galerii.

Více fotografií travních podrostových společenstev
29.01.2015 - Bylinný trávník a historické zahrady

Tento typ travobylinného společenstva je v rodinných zahradách a kolem rekreačních objektů velice žádoucí. Estetická funkce bylinných trávníků je zajištěna zapojeným nízkým porostem s různobarevností květů, především sedmikrásek. Trávníky mají širokou druhovou diverzitu. V porostu jsou přítomny nejenom trávy, ale také byliny (řebříček obecný, svízel syřišťový, pampeliška obecná, kopretina bílá, jitrocel prostřední, černohlávek obecný, pryskyřník hlíznatý, mateřídouška, hvozdík) a jeteloviny (štírovník růžkatý, tolice dětelová). Jetel plazivý, zvláště drobnolisté odrůdy, se jeví jako vhodný doplněk do těchto nízko sečených bylinných trávníků v méně příznivých podmínkách, v nichž zvyšuje odolnost k suchu a dodává potřebný dusík. Trávník velmi dobře plní protierozní funkci a vyžaduje nižší úroveň péče, která spočívá pouze v pravidelném sečení. Hnojení ani ošetření herbicidy nepřipadá v úvahu, protože právě tento režim následné péče podmiňuje výskyt sedmikrásky chudobky, jejíž osivo je v podstatě nedostupné a do směsi se nedá získat. Mezi bylinné trávníky je možné zařadit také směsi do okolí historických objektů. Zajímavá řešení nabízí trávníky v rodinných zahradách historických prvorepublikových vil, které by měly, úplně stejně jako architektonické úpravy budov, citlivě ctít proporce a přirozenost prostředí. Travní směsi a bylinné trávníky do těchto, v podstatě historických rodinných zahrad, by měly obsahovat kromě základních travních druhů, jako je jílek vytrvalý, lipnice luční a kostřava červená, také doplňkové trávníkové druhy – např. poháňku hřebenitou, psineček obecný, lipnici hajní nebo bojínek cibulkatý.
Více fotografií bylinných trávníků v historických zahradách
20.01.2015 - Ozelenění Králičího kopečku v Květné zahradě v Kroměříži

Že se ozelenění Králičího kopečku v Květné zahradě v Kroměříži podařilo se dnes již ví, ale jakými úskalími se muselo při realizaci procházet, vyplývá z přiložených fotografií.

Více fotografií z této zakázky / akce naleznete zde.
01.01.2015 - Jak dosáhout v zahradách pozitivních emocí kombinacemi atraktivních letniček?

Skutečně pozitivních emocí lze v zahradách dosáhnout barevnými kombinacemi atraktivních letniček. Při jejich přesévání do dalších let se vytrácí původní filozofie a požadovaná škála barev, proto chceme-li udržet výtvarný záměr, musíme počítat s každoroční obnovou porostu.

Více fotografií letničkových směsí zde
26.11.2014 - Pohyb vody v rostlinném systému
Podívejte se, jak je to s pohybem vody v rostlinném systému.
13.11.2014 - Zařazení bylinných druhů do pícních směsí
Podívejte se na zařazení bylinných druhů do pícních směsí.
26.05.2014 - Význam květnatých luk (historie, terminologie, ekologie)
Článek: Význam květnatých luk (historie, terminologie, ekologie)
03.04.2014 - Využití druhově pestrých směsí v přírodních zahradách
Podívejte se na příklady využití druhově pestrých travních směsí v přírodních zahradách.
Strana 3 / 4
« | 1 2 3 4 | »
Výrobků na stranu: 10 20 50 100