Zde se nacházíte: / Poslední novinky a aktuality
Ceny jsou zobrazeny bez DPH
Poslední novinky a aktuality na Květnaté louky
16.03.2020 - Bezpečnostní opatření ohledně pandemie COVID-19

Vážení zákazníci,
V souvislosti s výskytem koronaviru a v návaznosti na všechna související opatření vlády ČR, především nařízení vlády ČR č. 211 z 14. 3. 2020, jsme nuceni přijmout následující preventivní opatření:
1. Od pondělí 16.3. 2020 dočasně zastavujeme všechny osobní odběry pro maloobchodní zákazníky bez velkoobchodní registrace!!!!!!!!!
2. U objednávek zaslaných přes naše e-shopy: www.agrostisobchod.czwww.kvetnatelouky.cz, s termínem vyzvednutí od 16.3. 2020 a později, musí být veškeré platební transakce prováděny převodem na bankovní účet předem.
3. Velkoobchodní prodej zůstává prostřednictvím www.agrostisobchod.cz a www.kvetnatelouky.cz ve společnosti Agrostis Trávníky, s.r.o. od pondělí 16.3. 2020 zatím nepřerušen.
4. Všem velkoobchodním zákazníkům preventivně doporučujeme pro zajištění plynulého zásobování a omezení osobních kontaktů zvolit u svých velkoobchodních objednávek rovněž variantu doručení prostřednictvím přepravní společnosti a omezit tak osobní návštěvy v provozovně společnosti.
5. V případě nutné potřeby budeme zboží doručovat i vlastními přepravními kapacitami, neboť očekáváme postupné omezení kapacit přepravních společností.
6. Provozní doba společnosti zůstává prozatím bez omezení: Po-Pá 7:30 – 17:00 h, zavedli jsme však zvýšená bezpečnostní a hygienická opatření. Chceme chránit vás i nás.
7. Veškeré hotovostní i bezhotovostní platby jsou i nadále možné bez omezení. Preferujeme však bezhotovostní platby.
V případě dotazů se můžete obrátit na telefon: 517 370 607.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem zákazníkům pevné zdraví.

Za tým Agrostis Trávníky, s.r.o.
Ing. Marie Straková, Ph.D., jednatelka

29.06.2015 - Letničková směs Divoké léto v Rousínově na profesionálních fotografiích a s detaily květů i opylovačů

Autor: Vymětalovi, foto-Rousínov
Více fotografií travní směsi Divoké léto
26.06.2015 - Divoké léto v Rousínově

Letos na jaře vysely Městské služby v Rousínově podél komunikace na ulici Tománkova letničkovou směs "Divoké léto". Posuďte sami.
Více fotografií Divokého léta v Rousínově
22.06.2015 - Trpělivost přináší kopretiny

Majitelé nové venkovské zahrady na Domažlicku se nechali nadchnout pro experiment - založení malé květnaté louky v novém sadu u domu. V projektu jsem je upozornili na úskalí, která mohou být se založením spojena. Jejich odvaha nás potěšila a drželi jsem jim v prvním nepěkném :) roce palce. Máme ze současného stavu loučky stejnou radost jako oni. Zahradu (včetně loučky) si majitelé realizují podle projektu sami.
Více fotografií této květnaté loučky
14.06.2015 - Květnatá louka v LitoměřicíchVíce fotografií květnaté louky v Litoměřicích
12.06.2015 - Vytváření druhově pestrých travních směsí pro podrosty

Vytváření druhově pestrých směsí pro podrosty vychází z poznání stanovištních podmínek. Různé typy bylinných a travních podrostových společenstev si můžete prohlédnout v této galerii.
Více fotografií vytváření druhově pestrých travních směsí
12.06.2015 - Louky různého charakteru v křtinském arboretu

Nejen sbírku dřevin, ale i louky různého charakteru můžete vidět v křtinském lesním arboretu Mendelovy univerzity. Už sečou....
Více fotografií křtinského lesního arboreta
11.06.2015 - Travobylinná směs paprsek

V Květné zahradě v Kroměříži jsou v části zahrady zvané Holandská vysety parcelky směsi Paprsek. Porost je funkcí stanoviště, takže v zastíněných místech je vyšší a druhově bohatší vlivem nižšího sucha. Termín výsevu: srpen 2014
Více fotografií květnatých zahrad v Kroměříži
11.06.2015 - Geum rivaleVíce fotografií podrostů
11.06.2015 - Ohlédnutí za květnem 2015Více fotografií zatravnění Králičího kopečku
11.06.2015 - Dům přírody v Pustém žlebu u Skalního mlýna

Již v červenci se bude oficiálně otvírat nová expozice věnovaná CHKO Moravský kras v nově zbudovaném Domu přírody v Pustém žlebu u Skalního mlýna. Regionální směs vytvořenou ve spolupráci se Správou CHKO jsme raději vyseli sami. Přece jenom nám, na rozdíl od stavební firmy, která akci realizuje, dochází hodnota získaného osiva.
Více fotografií
29.05.2015 - Revitalizace krajiny formou zatravňování orné půdy výsevem travobylinných směsíVíce fotografií revitalizace krajiny pomocí travních směsí
27.05.2015 - Revitalizace krajiny formou zatravňování orné půdy výsevem travobylinných směsí.Více fotografií zatravňování orné půdy - revitalizace krajiny
01.05.2015 - Kombinace druhově pestrých porostů s cibulovinami vyniká především na jaře

Kombinace druhově pestrých porostů s cibulovinami vyniká především na jaře, kdy byliny ještě dostatečně nekvetou a radost z barevných květů zajišťují především cibuloviny. Částečně zastíněné porosty květnatých trávníků podél zámecké zdi na nádvoří zámku v Rájci nad Svitavou vkusně kombinují modré pomněnky s červenými tulipány. A smetanka je v tomto případě bonus.
Více fotografií pestrých porostů
28.04.2015 - Poznávání stanovištních podmínek pro založení správné podrostové travní směsi

Vytváření druhově pestrých směsí pro podrosty vychází z poznání stanovištních podmínek. Různé typy bylinných a travních podrostových společenstev si můžete prohlédnout v této galerii.
Více fotografií z poznávání stanovištních podmínek
09.04.2015 - Zatravnění kruhového objezdu v Prostějově

Kruhové objezdy nabízí různé způsoby ozelenění.Trávník kruhového objezdu v Prostějově bude vyset po obvodu svahu Historickou směsí do sadů s podílem letniček "Baroko" do tvaru rozšiřující se vlnovky. Ve směsi obsažený ohnivě rudý Amaranthus caudatus bude ostře kontrastovat s lemem ponechaného zeleného trávníku. V dalších letech zůstanou v porostu kvetoucí byliny a letničky ustoupí. Jak to asi dopadne, jsme zvědaví všichni.
Více fotografií zatravnění kruhových objezdů
14.03.2015 - Úskalí ozelenění Králičího kopečku v Kroměříži

Že se ozelenění Králičího kopečku v Květné zahradě v Kroměříži podařilo se dnes již ví, ale jakými úskalími se muselo při realizaci procházet, vyplývá z přiložených fotografií.
Více fotografií založení Králičího kopečku v Kroměříži a také ZDE.
25.02.2015 - Druhově pestré travní směsi regionálního původu – sběry osiva a využití v CHKO Moravský kras
Druhově pestré travní směsi regionálního původu – sběry osiva a využití v CHKO Moravský kras
11.02.2015 - Bylinné směsi - Katalog 2015
Podívejte se na katalog bylinných směsí 2015.

http://www.agrostis.cz/data/pdf/agrostis_katalog_2015.pdf
11.02.2015 - Regionální travní směsi do Moravského krasu

Osivo regionálního původu pro obnovu travních porostů v oblasti Moravského krasu jsou nyní dostupné ve směsích Bromion a Arrhenatherion.

Směs pro suché trávníky – Bromion

Širokolisté suché trávníky s dominancí druhů Brachypodium pinnatum (při využívání na pastvu) a Bromus erectus (při využívání na seč) se vyskytují na devonských vápencích v Moravském krasu.

Složení:

Trávy 87%: Anthoxanthum odoratum 5%, Brachypodium pinnatum 15%, Briza media 5%, Bromus erectus 20%, Festuca rupicola 15%, Festuca valesiaca 1%, Koeleria macrantha 5%, Koeleria pyramidata 5%, Melica transylvanica 1%, Phleum phleoides 5%, Poa pratensis 10% Byliny 9,3%: Acinos arvensis 0,1%, Anthericum ramosum 0,1%, Asperula cynanchica 0,1%, Bupleurum falcatum 0,2%, Centaurea scabiosa 0,2%, Cirsium eriophorum 0,1%, Clinopodium vulgare 0,2%, Daucus carota 0,4%, Dianthus carthusianorum 0,2%, Echium vulgare 0,2%, Galium verum 0,5%, Geranium sanguineum 0,1%, Helianthemum grandiflorum 0,5%, Hypericum perforatum 0,2%, Knautia arvensis 0,5%, Origanum vulgare 0,3%, Pimpinella saxifraga 0,2%, Plantago media 0,2%, Primula veris 0,3%, Prunella laciniata 0,1%, Ranunculus bulbosus 0,2%, Salvia pratensis 0,3%, Salvia verticillata 0,3%, Sanguisorba minor 1%, Scabiosa ochroleuca 0,3%, Seseli annuum 0,2%, Silene vulgaris 1%, Stachys recta 0,2%, Teucrium chamaedris 0,2%, Thymus pannonicus 0,1%, Thymus pulegioides 0,3%, Verbascum austriacum 0,3%, Veronica teucrium 0,2% Jeteloviny 3,7%: Anthyllis vulneraria 0,9%, Astragalus glycyphyllus 0,5%, Genista tinctoria 0,4%, Lotus corniculatus 1,2%, Securigera varia 0,2%, Trifolim medium 0,5%

Doporučený výsevek: 4 g/m2

Směs pro mezofilní louky - Arrhenatherion pro výsev v závrtech

Protierozní regionální směs je vhodná pro středně vlhká a erozí půdy narušovaná eutrofní stanoviště na hlubokých půdách krasových plošin a úval.

Složení:

Trávy 85%: Arrhenatherum elatius 10%, Brachypodium pinnatum 5%, Festuca pratensis 20%, Festuca rubra rubra 15%, Festuca rubra trichophylla 10%, Festuca trachyphylla 5%, Lolium multiflorum 10%, Poa pratensis 10% Byliny 13%: Galium album 13% Jeteloviny 3,7%: Trifolium repens 2%

Doporučený výsevek: 15 g/m2
Více fotografií tvorby regionálních travních směsí
09.02.2015 - Travní směsi pro opylovače

Medonosné směsi obvykle neobsahují žádné travní druhy, přesto díky vysokému podílu jetelovin, mohou dostatečně zajistit vytrvalost porostu po dobu více let. Všechny zvolené rostlinné druhy nabízí zdroj pylu a nektaru pro včely i další v přírodě žijící opylovače. Druhová diverzita směsi poskytuje nejen potravu, ale také útočiště pro mnoho druhů hmyzu a motýlů. Směsi jednoletého i víceletého charakteru jsou vhodné pro jarní výsevy a není u nich kladen důraz na výšku porostu.
Více fotografií medonosných travních směsí
29.01.2015 - Vytváření druhově pestrých travních směsí pro podrosty

Vytváření druhově pestrých směsí pro podrosty vychází z poznání stanovištních podmínek. Různé typy bylinných a travních podrostových společenstev si můžete prohlédnout v této galerii.

Více fotografií travních podrostových společenstev
29.01.2015 - Bylinný trávník a historické zahrady

Tento typ travobylinného společenstva je v rodinných zahradách a kolem rekreačních objektů velice žádoucí. Estetická funkce bylinných trávníků je zajištěna zapojeným nízkým porostem s různobarevností květů, především sedmikrásek. Trávníky mají širokou druhovou diverzitu. V porostu jsou přítomny nejenom trávy, ale také byliny (řebříček obecný, svízel syřišťový, pampeliška obecná, kopretina bílá, jitrocel prostřední, černohlávek obecný, pryskyřník hlíznatý, mateřídouška, hvozdík) a jeteloviny (štírovník růžkatý, tolice dětelová). Jetel plazivý, zvláště drobnolisté odrůdy, se jeví jako vhodný doplněk do těchto nízko sečených bylinných trávníků v méně příznivých podmínkách, v nichž zvyšuje odolnost k suchu a dodává potřebný dusík. Trávník velmi dobře plní protierozní funkci a vyžaduje nižší úroveň péče, která spočívá pouze v pravidelném sečení. Hnojení ani ošetření herbicidy nepřipadá v úvahu, protože právě tento režim následné péče podmiňuje výskyt sedmikrásky chudobky, jejíž osivo je v podstatě nedostupné a do směsi se nedá získat. Mezi bylinné trávníky je možné zařadit také směsi do okolí historických objektů. Zajímavá řešení nabízí trávníky v rodinných zahradách historických prvorepublikových vil, které by měly, úplně stejně jako architektonické úpravy budov, citlivě ctít proporce a přirozenost prostředí. Travní směsi a bylinné trávníky do těchto, v podstatě historických rodinných zahrad, by měly obsahovat kromě základních travních druhů, jako je jílek vytrvalý, lipnice luční a kostřava červená, také doplňkové trávníkové druhy – např. poháňku hřebenitou, psineček obecný, lipnici hajní nebo bojínek cibulkatý.
Více fotografií bylinných trávníků v historických zahradách
20.01.2015 - Ozelenění Králičího kopečku v Květné zahradě v Kroměříži

Že se ozelenění Králičího kopečku v Květné zahradě v Kroměříži podařilo se dnes již ví, ale jakými úskalími se muselo při realizaci procházet, vyplývá z přiložených fotografií.

Více fotografií z této zakázky / akce naleznete zde.
01.01.2015 - Jak dosáhout v zahradách pozitivních emocí kombinacemi atraktivních letniček?

Skutečně pozitivních emocí lze v zahradách dosáhnout barevnými kombinacemi atraktivních letniček. Při jejich přesévání do dalších let se vytrácí původní filozofie a požadovaná škála barev, proto chceme-li udržet výtvarný záměr, musíme počítat s každoroční obnovou porostu.

Více fotografií letničkových směsí zde
26.11.2014 - Pohyb vody v rostlinném systému
Podívejte se, jak je to s pohybem vody v rostlinném systému.
13.11.2014 - Zařazení bylinných druhů do pícních směsí
Podívejte se na zařazení bylinných druhů do pícních směsí.
26.05.2014 - Význam květnatých luk (historie, terminologie, ekologie)
Článek: Význam květnatých luk (historie, terminologie, ekologie)
03.04.2014 - Využití druhově pestrých směsí v přírodních zahradách
Podívejte se na příklady využití druhově pestrých travních směsí v přírodních zahradách.
10.03.2014 - Květnaté louky s letničkami ve veřejné zeleni
Celý článek pojednávající o úskalích květnatých luk s letničkami naleznete ZDE.
06.03.2014 - Květnatou louku do zahrady? Proč ne?
Přečtěte si náš nový článek, který pojednává o tomto diskutovaném tématu – Květnatou louku do zahrady? Proč ne?
05.03.2014 - Jak založit květnatou louku?
Přečtěte si, proč se lidé stále častěji vracení k zakládání bylinných trávníků: Článek naleznete ZDE.
29.09.2020 - Vítejte na eshopu společnosti Agrostis Trávníky s.r.o.
Vítejte na novém eshopu společnosti Agrostis Trávníky s.r.o. V aktuální nabídce najdete veškerý výběr našich produktů jako jsou okrasné travní směsi, rekreační travní směsi, hřišťové travní směsi, golfové travní směsi, krajinné travní směsi, pastevní směsi, luční směsi, jetelotravní směsi, naše vlastní bylinné směsi, směsi pro květnaté louky a směsi s podílem letniček.
Výrobků na stranu: 10 20 50 100