Výsevy semenné biomasy

Kromě vlastních semenářských ploch zakládáme během podzimních měsíců také plochy experimentální. Aktuálně např. novou plochu založenou ze semenné biomasy, jejíž získávání technologií kartáčování v letošním roce intenzivně testujeme.

Na nově založených pokusných polích v tomto případě ve spolupráci s našimi partnery (Ústav botaniky a zoologie MUNI; ČSOP; ZO ČSOP Bílé Karpaty; Pracovní skupina ekologie obnovy, PřF JU) sledujeme vliv termínu kartáčování na složení rostlinných druhů v porostu založeném technologií semenné biomasy. 

O dalších výsledcích výzkumu vás budeme průběžně informovat!

Tento projekt je podpořen Fondy EHP a Norska

313417156_431300232508544_7333339818320616541_n

Foto: PřF JU

313345869_431300169175217_4596439412074641156_n

Foto: PřF JU

IMG_7981w

Experimentální stroj na kartáčování semenné biomasy; Foto: Tomáš Škoda