Návod na založení květnaté louky

Níže vám přinášíme základní návod pro založení květnaté louky. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně založení louky, kontaktujte nás.

Vhodná období pro zakládání luk jsou podzim a jaro. V tomto období jsou ideální podmínky pro založení květnaté louky.

Směsi s podílem letniček zakládáme vždy na jaře!

Osivo pro květnaté louky skladujeme na suchém místě v uzavřených obalech.

Před výsevem osiva určeného pro založení květnaté louky doporučujeme obsah sáčku důkladně promíchat.

Příprava půdy pro květnaté louky je stejná jako pro trávníky

Louku vyséváme velmi mělce do hloubky max. 5 mm do zkypřené, urovnané a odplevelené půdy. Před výsevem nehnojíme!

Potřebné množství osiva na danou plochu si před výsevem rozdělíme na 2 poloviny a vyséváme každou zvlášť, nejlépe dvěma směry (do kříže).

Vyseté osivo mělce zapravíme hráběmi a následně uválíme.

V roce výsevu louky rostou hlavně trávy a pouze kořínky lučních rostlin.

Odplevelovací seč provedeme šetrně při výšce porostu cca 20 cm. U směsí s podílem letniček se odplevelovací seč neprovádí!

Květnatou louku sekáme nejlépe lištovou nebo bubnovou travní sekačkou nebo kosou na výšku minimálně 4-5 cm nad povrchem půdy. Mulčování je nepřípustné - snižuje druhovou pestrost.

První seč květnaté louky provádíme do 1/2 června, druhou seč pak v září. Kosíme 1-3 x za rok.

Posekanou hmotu nenecháváme na stanovišti!

Louka kvete postupně ve druhém až třetím roce.

 

Detailní informace naleznete v metodice Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního umění a standardu Krajinné trávníky. V případě nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat na adrese obchod@agrostis.cz