odplevelovací seč

Jelikož je půda bohatá na semena jednoletých plevelů a dříve pěstovaných kultur, při založení travinobylinné směsi, kdy před výsevem dochází k zásahu do půdy, mohou tyto druhy začít klíčit. Pokud se to stane, tyto nežádoucí plevele ze vzcházejícího porostu nikdy nevytrháváme, neplejeme a jinak neodstraňujeme. Mohlo by dojít k poškození kořenového systému pomalu klíčících druhů z nově založeného výsevu.

Zbavíme se jich tak, že je pokosíme na vysoko před tím, než se stihnou vysemenit, tedy zpravidla v období kvetení či ještě dříve. V případně pouze lokálního zaplevelní je možné zalamovat či zastřihávat květy. Jelikož se jedná o jednoleté druhy, v dalších letech bude jejich výskyt výrazně omezen; v zapojeném travinobylinném porostu budou mít navíc těžší podmínky se prosadit.