graminicid

Přípravek určený k zastavení růstu jednoděložných rostlinných druhů (retardace) zejména v dvouděložných porostech.