Jílek mnohokvětý

Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce. Zvláště jeho jednoletá forma nachází využití i jako strnisková meziplodina. Je vyšlechtěna celá řada odrůd na diploidní i tetraploidní úrovni. Je náročný na živiny, vláhu a teplo.

Stanoviště:
Kulturní vysévaný, u nás nepůvodní druh, který zplaňuje. Výživné půdy, meze, rumiště.

Výskyt: Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce. Zvláště jeho jednoletá forma nachází využití i jako strnisková meziplodina. Je vyšlechtěna celá řada odrůd na diploidní i tetraploidní úrovni. Je náročný na živiny, vláhu a teplo. Je citlivý na holomrazy, nesnáší vysokou hladinu podzemní vody. Pod sněhovou pokrývkou trpí plísní sněžnou. Ve šlechtění trav je významným zdrojem genetického materiálu pro mezirodovou hybridizaci (Lolium x Festuca).

Popis:
Charakteristika růstu: Jednoletý až dvouletý, za příznivých podmínek i  víceletý volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 30–100 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo vystoupavé, lysé, pod lichoklasem drsné.
List: Listové čepele široké, světle zelené, na líci žebrované, na rubu lesklé, lysé. Listové pochvy mírně drsné. Jazýček krátký, ouška dlouhá. Vernace stočená.

Generativní orgány:
Květenství: Lichoklasy až 30 cm dlouhé, zploštělé, často převislé. Vřeteno esovitě zprohýbané. Klásky osinaté, přitisklé úzkou stranou k  vřetenu.
Termín květu: VI–VIII
Plod: Pluchatá obilka vejčitého tvaru, hnědá, lesklá. Osina je na špici pluchy, stopečka plochá protáhlá, barva pluchy je žlutá.
Délka obilky: 5 mm
Šířka obilky: 1 mm
HTS 4,2 g
Počet semen v  1 g = 450