Jílek vytrvalý

Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním. Je jedním z  nejkvalitnějších víceletých pícních druhů trav a  současně patří mezi základní trávníkové druhy se stovkami vyšlechtěných odrůd na diploidní i  tetraploidní úrovni. Vyžaduje časté sečení, jinak omezuje odnožování, hůře obrůstá a  porost řídne. 

Stanoviště:
Louky a  pastviny, sešlapávaná místa, okraje cest, ruderální plochy, vlhké a  výživné půdy.

Výskyt: Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním. Je jedním z  nejkvalitnějších víceletých pícních druhů trav a  současně patří mezi základní trávníkové druhy se stovkami vyšlechtěných odrůd na diploidní i  tetraploidní úrovni. Vyžaduje časté sečení, jinak omezuje odnožování, hůře obrůstá a  porost řídne. Píce je velmi kvalitní a  s  vysokým obsahem vodorozpustných cukrů. V  příznivých oblastech je zelený i  během zimy. Nesnáší dlouhodobější zastínění. Na písčitých půdách je náchylný k  vymrzání. V  období sucha dochází k  odumírání listů, rychle však regeneruje. U  nás je napadán plísní sněžnou a  rzí travní.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 10–60 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo vystoupavé, hladké, lysé, v  kolénkách rýhované.
List: Listové čepele sytě zelené, lysé, na svrchní straně výrazně rýhované, na spodní straně hladké a  silně lesklé. Přízemní listové pochvy načervenalé. Krátká ouška, jazýček tupý. Vernace složená.

Generativní orgány:
Květenství: Štíhlý dvouřadý zploštělý lichoklas dlouhý 3–20 cm, vřeteno je zprohýbané, klásky přitisklé úzkou stranou k  vřetenu, bezosinné.
Termín květu: V–IX
Plod: Pluchatá obilka nahoře tupá nebo slabě zašpičatělá, stopečka má tvar obdélníku a  odspodu se stejnoměrně rozšiřuje. Plucha je slabě klenutá, bezosinná.
Délka obilky: 5–7 mm
Šířka obilky: 1,5–2 mm
HTS 1,6–2 (2,7) g
Počet obilek v  1 g = 500