Kostřava luční

Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd. Je komponentem travních a  jetelotravních směsí pro dočasné louky a  pastviny. Je využívána i  při zakládání trvalých travních porostů, kde zajišťuje produkci v  prvních třech letech. Poskytuje kvalitní píci. Snáší i  drsné klimatické podmínky. Nesnáší vysoké dávky dusíku, dobře ale využívá nižší dávky organických hnojiv.

Stanoviště:
Louky, pastviny, nezemědělská půda. Roste na všech typech půd.

Výskyt: Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd. Je komponentem travních a  jetelotravních směsí pro dočasné louky a  pastviny. Je využívána i  při zakládání trvalých travních porostů, kde zajišťuje produkci v  prvních třech letech. Poskytuje kvalitní píci. Snáší i  drsné klimatické podmínky. Nesnáší vysoké dávky dusíku, dobře ale využívá nižší dávky organických hnojiv. Nevýhodou je malá vytrvalost a  nízká konkurenční schopnost vůči plevelům a  jiným travám, zejména při vyšší úrovni hnojení. Ve šlechtění trav je zdrojem genetického materiálu pro mezirodovou hybridizaci (Lolium x Festuca).

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 40–100 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé až obloukovitě vystoupavé, hladké.
List: Čepele ploché, na povrchu žebrované, téměř hladké, naspodu lesklé. Listové pochvy až k  bázi otevřené, hladké, u  přízemních listů hnědavé, vláknitě rozpadavé. Jazýček krátký, tupě zoubkovaný, zašpičatělá dlouhá ouška. Vernace stočená. Ve sterilním stavu se podobá Lolium multiflorum.

Generativní orgány:
Květenství: Laty vzpřímené, často převislé, v  nejspodnějším větvení laty jsou dvě nestejné větve, delší s  4–6 klásky, slabší s  1–3 klásky. Vřeteno i  větévky laty jsou hladké. Klásky se skládají z  5–8 kvítků. Pluchy nemají osinu.
Termín květu: VI–VII
Plod: Obilka je válcovitá, s zašpičatělou pluchou, žlutavě šedá, nervy jsou zřetelnější jen k  vrcholu, střední zřetelné až k  bázi. Stopečka válcovitá, dlouhá 2 mm, částečně odstálá, po celé délce stejně silná, na konci se často talířovitě rozšiřuje.
Délka obilky: 5–7 mm
Šířka obilky: 1,3–1,6 mm
HTS 1,8–2,3 g.
Počet semen v 1 g = 500