Kostřava ovčí

Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích. Šlechtí a  využívá se okrajově pro ozeleňování suchých stanovišť. Uplatňuje se hlavně v  okrasných a  parkových trávnících, střešních zahradách, na zastíněných lokalitách pod stromy a  jako méně vzrůstná doplňková komponenta do směsí pro extenzivně obhospodařované krajinné trávníky na chudších půdách, trávníky podél komunikací apod.

Stanoviště:
Suché pastviny, světlé lesy, lesní lemy, písčiny.

Výskyt: Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v  acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích. Šlechtí a  využívá se okrajově pro ozeleňování suchých stanovišť. Uplatňuje se hlavně v  okrasných a  parkových trávnících, střešních zahradách, na zastíněných lokalitách pod stromy a  jako méně vzrůstná doplňková komponenta do směsí pro extenzivně obhospodařované krajinné trávníky na chudších půdách, trávníky podél komunikací apod. Má nízké nároky na hnojení. Na podzim si dlouho uchovává zelené zbarvení. Nesnáší časté, ani příliš nízké kosení. Je méně odolná vůči zátěži.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, hustě trsnatý druh.
Výška rostliny: 20–60 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo obloukovitě vystoupavé, tenké, pod latou drsné.
List: Čepele svinuté, štětinovité až vláskovité, živě až šedě zelené, někdy s  modrozeleným nádechem. Listové pochvy otevřené, jen u  báze srostlé, často pýřité. Nápadný je přechod otevřené pochvy v  úzkou štětinovitou čepel. Jazýček nezřetelný. Malá ouška. Vernace složená.

Generativní orgány:
Květenství: Lata je chudá, stažená až 12 cm dlouhá, s  jednotlivě přisedajícími drsnými větévkami. Klásky jsou zelené až nafialovělé, osinaté.
Termín květu: V–VII
Plod: Žlutohnědá vejčitá obilka, v  horní části zašpičatělá. Plucha vybíhá v  krátkou osinu.
Délka obilky: 4–6 mm
Šířka obilky: 0,7–1,4 mm
HTS 0,4–0,7 (1) g
Počet obilek v  1 g = 1500–2000