Lipnice bahenní

Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově. Patří k  doplňkovým travním druhům pěstovaným jak v  lučních, tak pastevních porostech. V  nově zakládaných lučních porostech postupně zaplňuje prázdná místa, která vznikla po ústupu málo vytrvalých druhů. Lze ji využít do směsí s  jetelovinami. Je jarního charakteru a  metá i  v  dalších sečích.

Stanoviště:
Mokré louky, příkopy, břehy vod.

Výskyt: Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově. Patří k  doplňkovým travním druhům pěstovaným jak v  lučních, tak pastevních porostech. V  nově zakládaných lučních porostech postupně zaplňuje prázdná místa, která vznikla po ústupu málo vytrvalých druhů. Lze ji využít do směsí s  jetelovinami. Je jarního charakteru a  metá i  v  dalších sečích.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 120 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Plodná i  sterilní stébla jsou většinou hladká a  bohatě olistěná.
List: Zelený až šedozelený. V  úžlabí pochev často chomáčky listů. Pochvy listů hladké, pochvy horních listů jsou kratší než čepele. Jazýček dlouhý, zašpičatělý.

Generativní orgány:
Květenství: Laty jemné, bohaté, úzce jehlancovité s  drobnými klásky, pluchy na špičce s  malou žlutou skvrnou.
Termín květu: VI–VII
Plod: Zlatavě žluté elipčité obilky z  obou stran zašpičatělé. Plucha tupá, kýlnatá, žlutá až bělavá, na bázi ochmýřená.
Šířka obilky: 0,5 mm
Délka obilky: 1 mm
HTS 0,14–0,19 g
Počet semen v  1 g = 6000