Lipnice hajní

Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. Šlechtěné odrůdy se uplatňují především v  extenzivních parkových trávnících na zastíněných stanovištích, kde vyniknou zejména v  monokultuře. Tvoří zde zapojené, ale řidší porosty, nesnášející časté sešlapávání a  kosení.

Stanoviště:
Světlé listnaté a  smíšené lesy a  háje, křoviny, paseky (subsp. nemoralis), ale i  v  teplejších oblastech i  suché stráně, skalnaté a  kamenité svahy, zdi, okraje lesů (subsp. rigidula).

Výskyt: Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. Šlechtěné odrůdy se uplatňují především v  extenzivních parkových trávnících na zastíněných stanovištích, kde vyniknou zejména v  monokultuře. Tvoří zde zapojené, ale řidší porosty, nesnášející časté sešlapávání a  kosení.

Popis:
Charakteristika růstu: Víceletý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 30–80 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Středně vysoké, tenké, bohatě olistěné. Vystoupavá kolénka často temně zbarvená.
List: Čepele ploché až svinuté, tmavozelené. Čepel nejvyššího listu od stébla kolmo odstálá, delší nebo stejně dlouhá jako listová pochva. Jazýček velmi krátký, uťatý. Vernace složená.

Generativní orgány:
Květenství: Lata je řídká, jemná, rozkladitá, po odkvětu úzce stažená a  převislá.
Termín květu: V–VI
Plod: Obilky žluté, drobné z  obou stran zašpičatělé. Pluchy kopinaté, kýlnaté, na kýlech a  bázi chlupaté. Tenká dlouhá stopečka zasahuje téměř do poloviny pluchy.
Délka obilky: 2,5–3 mm
Šířka obilky: 0,5–0,8 mm
HTS 0,23 g
Počet obilek v  1g = 4300–5500