Lipnice luční

Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd. Má velmi pomalý počáteční vývoj, od třetího užitkového roku je konkurenčně silná. V  travních porostech zaplňuje prázdná místa po odumření méně vytrvalých druhů a  snižuje tak mezerovitost a  nebezpečí zaplevelení. Nenahraditelná je na svažitých pastvinách, kde zabraňuje mechanickému poškozování a  následné degradaci porostů.

Stanoviště:
Vlhké, výživné půdy, louky, pastviny, okraje cest, příkopy, svahy, travnaté stráně, rumiště, řídké listnaté lesy. Je nenáročná na stanoviště, ale nedaří se jí v  zastíněných polohách.

Výskyt: Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd. Má velmi pomalý počáteční vývoj, od třetího užitkového roku je konkurenčně silná. V  travních porostech zaplňuje prázdná místa po odumření méně vytrvalých druhů a  snižuje tak mezerovitost a  nebezpečí zaplevelení. Nenahraditelná je na svažitých pastvinách, kde zabraňuje mechanickému poškozování a  následné degradaci porostů. Je nedílnou součástí většiny hřišťových a  rekreačních trávníků, kde výrazně zvyšuje jejich odolnost vůči mechanické zátěži. Je citlivá na listové rzi v  podzimním období, které snižují kvalitu píce a  vizuální aspekt trávníků. Snáší kosení až na výšku 1 cm. Při vyšší zátěži vyžaduje vyšší dávky živin dusíku, fosforu a  draslíku. Období sucha snáší s  částečným odumřením listů, při dostatku vláhy však rychle obrůstá.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý druh vytvářející dlouhé podzemní výběžky.
Výška rostliny: 30–120 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Okrouhlé nebo velmi slabě smáčknuté. Na bázi s  větším počtem odumřelých pochev.
List: Čepele listů zelené (v  různé intenzitě a  odstínech zbarvení), ploché, vzácněji některé svinuté, neojíněné, kápovitě zakončené se dvěma rýhami podél středního nervu. Čepel horního listu kratší než listová pochva. Jazýček krátký, límcovitý. Ouška nejsou vyvinuta. Vernace složená.

Generativní orgány:
Květenství: Laty jehlancovité, bohaté; klásky zelené řidčeji nafialovělé.
Termín květu: V–VIII
Plod: Obilka je zašpičatělá, plucha na bázi dlouze chlupatá, stopečka dosahuje do 1 délky pluch.
Délka obilky: 2,3–3,2 mm
Šířka obilky: 0,6–1 mm
HTS 0,26–0,35 g
Počet obilek v  1 g = 3300–5000