Lipnice smáčknutá

Lipnice smáčknutá je pionýrský druh, který roste i  ve velmi špatných podmínkách mělkých a  chudých půd. Je okrajově šlechtěna a  využívá se do krajinných směsí pro dálniční svahy, při rekultivacích a  zatravňování exponovaných, výsušných, svažitých terénů, případně střešních zahrad. Nesnáší časté a  nízké sekání trávníku. Její konkurenční schopnost je velmi slabá.

Stanoviště:
Cesty, náspy, rumiště, zídky. Je nenáročná na živiny a  velmi suchovzdorná.

Výskyt: Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Lipnice smáčknutá je pionýrský druh, který roste i  ve velmi špatných podmínkách mělkých a  chudých půd. Je okrajově šlechtěna a  využívá se do krajinných směsí pro dálniční svahy, při rekultivacích a  zatravňování exponovaných, výsušných, svažitých terénů, případně střešních zahrad. Nesnáší časté a  nízké sekání trávníku. Její konkurenční schopnost je velmi slabá.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý druh vytvářející dlouhé podzemní výběžky.
Výška rostliny: 10–90 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Tuhé, přímé až kolénkatě vystoupavé, modrozelené až šedozelené, slabě lesklé, bočně smáčknuté.
List: Listové čepele šedozelené, krátké 2–12 cm, pozvolna zašpičatělé. Pochvy listů smáčknuté a  bělající?. Jazýček přízemních listů je krátký, tupý, u  stébelných listů delší.

Generativní orgány:
Květenství: Laty úzce vejčité 1,5–10 cm dlouhé, chudokvěté, jednostranné, s  krátkými a  přímo odstálými větvemi. Klásky eliptické, nafialovělé a  smáčknuté, bez osin.
Termín květu: VI–VII.
Plod: Žlutá vejčitá obilka, stopečka dosahuje do poloviny pluchy.
Délka obilky: 2–2,5 mm
Šířka obilky: 0,5 mm
HTS 0,18 g
Počet obilek v  1g = 5000–6500