Medyněk vlnatý

Medyněk vlnatý, ekologicky velmi plastický druh, patří k  travám nejvíce zastoupeným v  našich lučním porostech. Okrajově se šlechtí a  je využíván především pro extenzivní krajinné trávníky. Uplatnění nachází ve směsích pro rychlé ozelenění, jako doplněk do trávníkových melioračních směsí pro revitalizaci devastovaných ploch a  do krajinných druhově bohatých travních porostů. Nesnáší příliš časté sekání. Skotem není přijímán. Výjimečně se pěstuje okrasný pestrolistý zahradnický kultivar s  šedobílým a  zeleným panašováním.

Stanoviště:
Vlhké lesní lemy, paseky a  louky, preferuje vlhčí stanoviště, na výživu je nenáročný.

Výskyt: Pahorkatiny až hory, v  nížinách pouze vzácně.

Význam a biologické vlastnosti:
Medyněk vlnatý, ekologicky velmi plastický druh, patří k  travám nejvíce zastoupeným v  našich lučním porostech. Okrajově se šlechtí a  je využíván především pro extenzivní krajinné trávníky. Uplatnění nachází ve směsích pro rychlé ozelenění, jako doplněk do trávníkových melioračních směsí pro revitalizaci devastovaných ploch a  do krajinných druhově bohatých travních porostů. Nesnáší příliš časté sekání. Skotem není přijímán. Výjimečně se pěstuje okrasný pestrolistý zahradnický kultivar s  šedobílým a  zeleným panašováním.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, hustě trsnatý druh.
Výška rostliny: 30–100 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo z  poléhavé báze vystoupavé, tenké, pýřitě chlupaté.
List: Čepele listů měkce chlupaté, šedozelené nebo bělavě zelené. Listové pochvy oblé, chlupaté. Jazýček střední, zoubkatý. Vernace stočená.

Generativní orgány:
Květenství: Lata podlouhle oválná 5–20 cm dlouhá, pouze v  době květu volně rozložená jinak hustě stažená, vzpřímená nebo nící, bělavá, bledě zelená nebo narůžovělá až s  purpurovým nádechem.
Termín květu: VI–VIII
Plod: Obilka hnědá vejčitá, plucha bělavá až hnědá, lesklá s  krátkou osinou.
Délka obilky: 2–2,5 mm
Šířka obilky: 1 mm
HTS 0,71 g
Počet semen v  1 g = 3000