Metlice trsnatá

Metlice trsnatá, častý komponent našich přirozených travních porostů i travních směsí, je přizpůsobená různé kombinaci ekologických faktorů. Okrajově se tento druh šlechtí pro nezemědělské využití a její odrůdy se používají do parkových, hřišťových a krajinných trávníků, zejména na zastíněných plochách. Po seči se řezné plochy listových čepelí snadno třepí a  konce listů zasychají.

Stanoviště:
Louky, pastviny, příkopy, aluvia potoků, olšiny, prameniště, málo využívané a  neošetřované louky a  pastviny. Roste na vlhčích až zamokřených, často i  zastíněných stanovištích. Je nenáročná na výživu.

Výskyt: Nížiny až subalpínský stupeň.

Význam a biologické vlastnosti:
Metlice trsnatá, častý komponent našich přirozených travních porostů i travních směsí, je přizpůsobená různé kombinaci ekologických faktorů. Okrajově se travní osivo šlechtí pro nezemědělské využití a její odrůdy se používají do parkových, hřišťových a krajinných trávníků, zejména na zastíněných plochách. Po seči se řezné plochy listových čepelí snadno třepí a  konce listů zasychají. Při nižším sečení (pod 3 cm) působí nevzhledně. Je odolná vůči plísni sněžné, bývá napadána rzivostí. Může být pěstována i  jako solitéra; v  okrasných školkách jsou prodávány zahradnické kultivary s  různým zbarvením laty.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, hustě trsnatý druh.
Výška rostliny: 20–120 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Štíhlé, tuhé, přímé, hladké.
List: Čepele hrubé, špičaté, hluboce rýhované, silně drsné; v  době velkého sucha se čepele svinují. Listové pochvy slabě drsné, jazýček úzký, špičatý, velmi dlouhý, ouška nejsou vyvinuta. Vernace složená.

Generativní orgány:
Květenství: Lata velká, úzce jehlanovitá, 10–50 cm dlouhá, vzpřímená, otevřená, zelenavá nebo zlatavě stříbřitá se slabě purpurovým nádechem, větve velmi tenké a  drsné.
Termín květu: VI–IX
Plod: Obilka osinatá, plucha na vrcholu zoubkovaná, s  přímou, nízko nasazenou osinou, stejně dlouhou jako plucha, na bázi štětinatou, květní stopka sahá do 1/3–1/2 pluchy, bíle chlupatá.
Délka obilky: 2,5–3,5 mm
Šířka obilky: 0,7 mm,
HTS 0,24–0,3 g
Počet obilek v  1 g = 4200