Mezofytní

Mezofytní stanoviště je lokalita s vyrovnanými vláhovými poměry. Ani příliš vlhké, ani příliš suché.