monokultura

Monokulturní porost je porost, ve kterém je zastoupen pouze jeden rostlinný druh, popřípadě v něm jeden rostlinný druh výrazným způsobem dominuje.

Člověkem vytvořené monokultury, obzvlášť na velkých plochách, mají zpravidla nízkou ekologickou stabilitu a jejich udržitelnost je závislá na lidském zásahu.

Příkladem monokultury je např. pole pšenice, smrkový les nebo trávník, ve kterém je zastoupen jen jeden travní druh.