Ovsík vyvýšený

Ovsík vyvýšený je typickým představitelem úrodných mezofilních ovsíkových luk, jedněch z  nejrozšířenějších lučních biotopů u  nás. Šlechtí se jako pícní druh pro luční využití. Poskytuje vysoké výnosy poměrně kvalitní píce. Pro pastviny není vhodný, neboť nesnáší sešlapávání. V  intenzivně sklízených porostech vydrží maximálně 5 let. Pokud má možnost vysemenit, stává se brzy v  porostu dominantním druhem. Je převážně jarního charakteru a  metá i  do dalších sečí.

Stanoviště:
Louky, pastviny, meze, lesní lemy, náspy, okraje komunikací. Proniká do přirozených travnatých a  křovinatých strání a  stepí.

Výskyt: Nížiny až podhorské oblasti.

Význam a biologické vlastnosti:
Ovsík vyvýšený je typickým představitelem úrodných mezofilních ovsíkových luk, jedněch z  nejrozšířenějších lučních biotopů u  nás. Šlechtí se jako pícní druh pro luční využití. Poskytuje vysoké výnosy poměrně kvalitní píce. Pro pastviny není vhodný, neboť nesnáší sešlapávání. V  intenzivně sklízených porostech vydrží maximálně 5 let. Pokud má možnost vysemenit, stává se brzy v  porostu dominantním druhem. Je převážně jarního charakteru a  metá i  do dalších sečí. Zejména v  květnatých loukách a  v  pozdě mulčovaných porostech může potlačit ostatní druhy. V  zahradách se často pěstuje pestrolistá zelenobíle panašovaná forma–ovsík vyvýšený hlíznatý (subsp. bulbosum) s  podzemními článkovanými ztlustlými oddenky.

Popis:
Vytrvalý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 50–150 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé, hladké nebo pouze na kolénkách slabě chlupaté.
List: Čepele ploché, nevýrazně žebrované, na líci velmi řídce chlupaté nebo až zcela lysé, na okraji a  na svrchní straně mírně drsné. Listové pochvy slabě drsné, většinou lysé. Jazýček střední, obloukovitý, zoubkovaný. Vernace stočená.

Generativní orgány:
Květenství: Laty podlouhle kopinaté až 30 cm dlouhé, vzpřímené nebo převislé, řídké nebo hustě stažené, za květu všestranně rozkladitá, leskle zelené až se slabým purpurovým nádechem.
Termín květu: VI–IX
Plod: Pluchatá obilka je slámově žlutá, s  tmavou, kolénkatě zahnutou, zakroucenou osinou. Na bázi obilky je svazeček chloupků; rovněž stopka je krátce chlupatá.
Délka obilky: 5–8 mm
Šířka obilky: 1,5–1,8 mm
HTS 2,8–3,6 g
Počet semen v  1 g = 420