Poháňka hřebenitá

Poháňka hřebenitá je typický druh krátkostébelných nízkoproduktivních přirozených pastevních i lučních porostů. Šlechtí se okrajově a  využívá se zejména pro extenzivní pastviny s nízkou úrovní výživy ve vyšších polohách. Na vlhčích stanovištích lze travní druh použít  do hřišťových a rekreačních trávníků. Má nižší konkurenční schopnost. Její růst je pomalý. Je vhodným komponentem druhově pestrých společenstev extenzívních krajinných trávníků.

Stanoviště:
Sušší až vlhké louky, pastviny, meze.

Výskyt: Nížiny až horské oblasti.

Význam a biologické vlastnosti:
Poháňka hřebenitá je typický druh krátkostébelných nízkoproduktivních přirozených pastevních i lučních porostů. Šlechtí se okrajově a  využívá se zejména pro extenzivní pastviny s nízkou úrovní výživy ve vyšších polohách. Na vlhčích stanovištích lze použít  do hřišťových a rekreačních trávníků. Má nižší konkurenční schopnost. Její růst je pomalý. Je vhodným komponentem druhově pestrých společenstev extenzívních krajinných trávníků.

Popis:
Charakteristika růstu: Víceletý až vytrvalý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 20–60 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Tenké, hladké, tuhé, nevětvené.
List: Čepele stébelných listů jsou ploché, tence zašpičatělé, na svrchní straně jemně rýhované a  ke špičce drsné, na spodní straně hladké. Listové pochvy hladké, téměř srostlé. Jazýček velmi krátký, ouška nejsou vyvinuta. Vernace složená.

Generativní orgány:
Květenství: Lata je klasovitě stažená asi 5–10 cm dlouhá, složená ze dvou řad kratičce stopkatých klásků. Každý fertilní klásek přisedá ke sterilnímu klásku, jehož prázdné ostnitě zašpičatělé plevy tvoří charakteristický hřebínek.
Termín květu: VI–VII
Plod: Žlutá až žlutohnědá obilka, elipčitého tvaru. Plucha vybíhá v  kratičkou osinu.
Délka obilky: 3–6 mm
Šířka obilky: 0,5–1,2 mm
HTS 0,4–0,5 g
Počet obilek v  1 g = 1900–2200