Psineček obecný

Psineček obecný patří k  našim nejrozšířenějším travním druhům zejména krátkostébelných lučních porostů ve vyšších polohách. Vyšlechtěné odrůdy jsou určeny pro nezemědělské využití. Je častým komponentem okrasných a  golfových trávníků a  velmi dobře se uplatňuje i  v  druhově pestrých společenstvech extenzivních krajinných trávníků. V  intenzivních trávnících vyžaduje dostatečnou závlahu. Při dostatku vláhy a  zvýšené úrovni výživy potlačuje jiné druhy. Velmi dobře snáší nízké kosení. Na jaře později obrůstá. Je poměrně citlivý vůči  houbovým chorobám.

Stanoviště:
Louky, pastviny, meze, okraje cest, světlé lesy.

Výskyt: Nížiny až subalpínský stupeň.

Význam a biologické vlastnosti:
Psineček obecný patří k  našim nejrozšířenějším travním druhům zejména krátkostébelných lučních porostů ve vyšších polohách. Vyšlechtěné odrůdy jsou určeny pro nezemědělské využití. Je častým komponentem okrasných a  golfových trávníků a  velmi dobře se uplatňuje i  v  druhově pestrých společenstvech extenzivních krajinných trávníků. V  intenzivních trávnících vyžaduje dostatečnou závlahu. Při dostatku vláhy a  zvýšené úrovni výživy potlačuje jiné druhy. Velmi dobře snáší nízké kosení. Na jaře později obrůstá. Je poměrně citlivý vůči  houbovým chorobám.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý druh, tvoří husté až volné trsy, krátké podzemní a  zřídka i  nadzemní výběžky.
Výška rostliny: 10–80 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Tenké, přímé nebo kolénkatě vystoupavé, v  kolénkách rozvětvené, hladké, pod květenstvím drsné.
List: Šedozelený, lysý, jemně žebrovaný. Jazýček krátký, uťatý. Ouška nejsou vyvinuta. Vernace stočená.

Generativní orgány:
Květenství: Laty vejčité, až 20 cm dlouhé, s  červenofialovým nádechem. Větve laty řídce štětinkaté, i  po odkvětu odstávají.
Termín květu: VI–VIII
Plod: Medově žlutá, lesklá obilka. Pluchy jemně průsvitné, zakončené jednoduchou špičkou, nemá stopečku.
Délka obilky: 1,5–1,8 mm
Šířka obilky: 0,3–0,4 mm
HTS 0,1 g
Počet obilek v  1g = 14 000–20 000