Smělek jehlancovitý

Smělek jehlancovitý je druh nízkých polostepních pastvin a  luk. Pokud je jeho osivo k  dispozici, přidává se do druhově bohatých směsí pro krajinné trávníky na sušších stanovištích.

Stanoviště:
Mírně suché louky, pastviny, lesní okraje, světlé lesy.

Výskyt: Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Smělek jehlancovitý je druh nízkých polostepních pastvin a  luk. Pokud je jeho osivo k  dispozici, přidává se do druhově bohatých směsí pro krajinné trávníky na sušších stanovištích.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, trsnatý druh.
Výška rostliny: 30–100 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Tuhé, vzpřímené, pod latou pýřité.
List: Čepel plochá, výrazně žebrovaná, lysá, jen u  báze na okraji dlouze brvitá. Listové pochvy lysé, někdy nejspodnější krátce chlupaté. Jazýček velmi krátký.

Generativní orgány:
Květenství: Laty poměrně velké, vzpřímené, jehlancovité, ve spodní části laločnaté, stříbřitě zelené nebo purpurové, lesklé.
Termín květu: VI–VII
Plod: Obilka je hnědá, velmi drobná. Plucha je bělavá na bázi chlupatá s krátkou stopečkou.
Délka obilky: 6–8 mm
Šířka obilky: 1–1,5 mm
HTS 0,53 g
Počet obilek v  1 g = 1887