Smělek štíhlý

Smělek štíhlý je typický komponent stepních trávníků. Doplňkově je šlechtěn a využíván jako trávníkový druh do okrasných, rekreačních i  krajinných trávníků na výsušných lokalitách a  půdách s  alkalickou reakcí. Snáší běžnou zátěž i  nízké kosení.

Stanoviště:
Suché skalnaté stráně, stepní svahy, písčiny.

Výskyt: Nížiny až pahorkatiny.

Význam a biologické vlastnosti:
Smělek štíhlý je typický komponent stepních trávníků. Doplňkově je šlechtěn a využíván jako trávníkový druh do okrasných, rekreačních i  krajinných trávníků na výsušných lokalitách a  půdách s  alkalickou reakcí. Snáší běžnou zátěž i  nízké kosení.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, hustě trsnatý druh.
Výška rostliny: 20–50 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo vystoupavé, štíhlé, olistěné pouze v  dolní části.
List: Čepele velmi úzké, hluboce rýhované, sivě zelené, většinou svinuté, na okraji bez brv, na ploše většinou hustě chlupaté. Listové pochvy chlupaté. Jazýček velmi krátký.

Generativní orgány:
Květenství: Lata podlouhle oválná, lesklá, hustá a  téměř válcovitá.
Termín květu: VI–VII
Plod: Obilky špičaté, lesklé, světle žluté. Plevy i  pluchy lysé, bez osin.
Délka obilky: 3,9–5 mm
Šířka obilky: 0,9–1,1 mm
HTS 0,28
Počet obilek v  1 g = 3600