Srha laločnatá

Srha laločnatá patří k  nejstarším kulturním, pícninářsky velmi výnosným travám. Má vysokou konkurenční schopnost. Vyznačuje se rychlým jarním růstem. Po seči velmi dobře obrůstá. Vzhledem k  ranosti a  rychlému snižování kvality píce po vymetání není příliš vhodná do druhově bohatších pastevních porostů ve směsi s  jinými travami, ani do směsí s  jetelem lučním. Kvalita píce je výborná, ale pouze v  případě včasné sklizně. Stárnoucí porost zvířata nepřijímají, což vede ke vzniku většího podílu nedopasků.

Stanoviště:
Louky, pastviny, lesní lemy. Dobře snáší sušší podmínky i  polostín.

Výskyt: Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Srha laločnatá patří k  nejstarším kulturním, pícninářsky velmi výnosným travám. Má vysokou konkurenční schopnost. Vyznačuje se rychlým jarním růstem. Po seči velmi dobře obrůstá. Vzhledem k  ranosti a  rychlému snižování kvality píce po vymetání není příliš vhodná do druhově bohatších pastevních porostů ve směsi s  jinými travami, ani do směsí s  jetelem lučním. Kvalita píce je výborná, ale pouze v  případě včasné sklizně. Stárnoucí porost zvířata nepřijímají, což vede ke vzniku většího podílu nedopasků.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, hustě trsnatý druh.
Výška rostliny: 50–100 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Mohutné, přímé.
List: Šedozelený, pochvy listů výrazně smáčknuté. Jazýček je dlouhý, zoubkovaný a  většinou roztřepený. Ouška nejsou vyvinuta. Vernace složená.

Generativní orgány:
Květenství: Lata trojúhelníkovitá s  téměř vzpřímeným vrcholem a  větévkami téměř kolmo odstávajícími s  hustě nahloučenými klásky.
Termín květu: V–VII
Plod: Obilka je trojhranná, zahnutá, žlutavá, na vrcholu obyčejně tmavší, až nafialovělá, zašpičatělá. Plucha až pětižeberná, s  krátkou šavlovitě zahnutou osinou.
Délka obilky: 4,5–6,3 mm
Šířka obilky: 0,8 –1,5 mm
HTS 0,7–1,3 g
Počet semen v  1 g = 950