Sveřep vzpřímený

Sveřep vzpřímený je dominantní druh druhově bohatých širokolistých porostů stepního charakteru na vápenitých půdách. Poskytuje hrubší píci o  průměrné nutriční hodnotě, po seči málo obrůstá. Pro ekologické zatravňování v  teplých oblastech naší republiky je nepostradatelný, i  když se na semeno množí zatím jen okrajově. V  zahraničí je využíván pro zatravňování velmi suchých strání a  železničních náspů i  jako pícnina.

Stanoviště:
Suché i  dočasně vlhké louky, pastviny, křovinaté stráně.

Výskyt: Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Sveřep vzpřímený je dominantní druh druhově bohatých širokolistých porostů stepního charakteru na vápenitých půdách. Poskytuje hrubší píci o  průměrné nutriční hodnotě, po seči málo obrůstá. Pro ekologické zatravňování v  teplých oblastech naší republiky je nepostradatelný, i  když se na semeno množí zatím jen okrajově. V  zahraničí je využíván pro zatravňování velmi suchých strání a  železničních náspů i  jako pícnina.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, hustě trsnatý druh.
Výška rostliny: 40–90 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé, většinou lysé.
List: Čepel šedozelená, u  dolních listů úzká až štětinovitě složená, u  horních listů plochá, na líci řídce dlouze chlupatá. Listové pochvy uzavřené, hustě chlupaté. Jazýček je krátký, uťatý, ouška nejsou vyvinuta.

Generativní orgány:
Květenství: Lata přímá, stažená, málo větvená 15–25 cm dlouhá, klásky štíhlé, načervenalé či nafialovělé.
Termín květu: V–IX
Plod: Úzká, člunkovitá obilka. Plucha se 4–5 mm dlouhou osinou.
Délka obilky: 8–11 mm
Šířka obilky: 1,2 mm
HTS 5 g
Počet semen v  1 g = 200