Třeslice prostřední

Třeslice prostřední je indikátorem velmi chudých stanovišť. Je častým druhem chudých luk i  pastvin, ale pro pícní využití nemá velký význam. Poskytuje nízkou produkci píce podprůměrné nutriční hodnoty. Využívá se jako komponent směsí pro druhově bohaté krajinné trávníky. V  sadovnictví se uplatňuje jako okrasná tráva v  zahradách přírodního charakteru. Květenství je vhodné pro sušení a  slouží jako floristický materiál.

Stanoviště:
Louky, pastviny, meze.

Výskyt: Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Třeslice prostřední je indikátorem velmi chudých stanovišť. Je častým druhem chudých luk i  pastvin, ale pro pícní využití nemá velký význam. Poskytuje nízkou produkci píce podprůměrné nutriční hodnoty. Využívá se jako komponent směsí pro druhově bohaté krajinné trávníky. V  sadovnictví se uplatňuje jako okrasná tráva v  zahradách přírodního charakteru. Květenství je vhodné pro sušení a  slouží jako floristický materiál.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, volně trsnatý druh s  krátkými podzemními výběžky.
Výška rostliny: 20–50 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé, tenké, hladké.
List: Čepele lysé, hladké, na okrajích drsné. Listové pochvy uzavřené, hladké. Jazýček krátký, tupý, uťatý. Ouška nejsou vyvinuta.

Generativní orgány:
Květenství: Lata přímá, rozkladitě větvená, dolní větévky po dvou. Klásky srdcovité, zploštělé, na dlouhých stopkách nící, nafialovělé.
Termín květu: V–VII
Plod: Drobná plochá, zlatožlutá obilka s  mírně zprohýbaným povrchem, bezosinná.
Délka obilky: 1–1,5 mm
Šířka obilky: 0,5 mm
HTS 0,53 g
Počet obilek v  1 g = 1887