Trojštět žlutavý

Trojštět žlutavý snáší ekologicky drsnější podmínky. Je typickým zástupcem druhově pestrých horských trojštětových i  mezofilních ovsíkových luk. Šlechtěné odrůdy se uplatní se v  podhorských a  horských trvalých kulturních loukách a  pastvinách. Při vysokém zastoupení v  porostu způsobuje v  alpských zemích tzv. kalcinózu skotu. Je převážně jarního charakteru a  metá i  do dalších sečí. Díky kolénkatě zahnutým osinám má sklony k  vytváření „shluků“ obilek, což v  praxi značně komplikuje strojní výsev.

Stanoviště:
Louky, pastviny, úhory.

Výskyt: Nížiny až horské oblasti.

Význam a biologické vlastnosti:
Trojštět žlutavý snáší ekologicky drsnější podmínky. Je typickým zástupcem druhově pestrých horských trojštětových i  mezofilních ovsíkových luk. Šlechtěné odrůdy se uplatní se v  podhorských a  horských trvalých kulturních loukách a  pastvinách. Při vysokém zastoupení v  porostu způsobuje v  alpských zemích tzv. kalcinózu skotu. Je převážně jarního charakteru a  metá i  do dalších sečí. Díky kolénkatě zahnutým osinám má sklony k  vytváření „shluků“ obilek, což v  praxi značně komplikuje strojní výsev.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 30–80 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Tenké, nevětvené, přímé. Kolénka chlupatá, horní kolénka nezakrytá listovou pochvou.
List: Čepele zelené, úzce zašpičatělé. Listové čepele i  pochvy hustě pokryty velmi krátkými, jemnými chloupky. Jazýček krátký pilovitý.

Generativní orgány:
Květenství: Laty vzpřímené nebo převislé, jen za květu dlouhé, oválné, žlutavě lesklé nebo slabě purpurové.
Termín květu: V–VI
Plod: Zlatožlutá, ochmýřená, velmi lehká obilka s  kolénkatě zahnutou  osinou.
Délka obilky: 4–5 mm
Šířka obilky: 1–1,5 mm
HTS 0,27 g
Počet semen v  1 g = 2500