Válečka prápořitá

Válečka prapořitá je dominantním druhem druhově bohatých širokolistých suchých stepních trávníků a  častým druhem bylinných lesních lemů. Díky hluboko uloženým výběžkům velmi dobře snáší sucho a  je schopna regenerace i  po případných lesních požárech.

Stanoviště:
Křovinaté stráně, světlé lesy a  jejich okraje, jílovité půdy, suchá stanoviště.

Výskyt: Nížiny až pahorkatiny.

Význam a biologické vlastnosti:
Válečka prapořitá je dominantním druhem druhově bohatých širokolistých suchých stepních trávníků a  častým druhem bylinných lesních lemů. Díky hluboko uloženým výběžkům velmi dobře snáší sucho a  je schopna regenerace i  po případných lesních požárech.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý druh, který pomocí pozemních výběžků vytváří husté skupiny.
Výška rostliny: 60–100 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Tuhé, přímé a  lysé.
List: Čepele tuhé, žlutozelené, na okrajích nepravidelně chlupaté, na rubu drsné. Pochvy listů jsou většinou lysé. Jazýček uťatý.

Generativní orgány:
Květenství: Lichoklasy trvale vzpřímené, klásky smáčknuté.
Termín květu: VI–VII
Plod: Člunkovitá obilka. Plucha krátce chlupatá vybíhající v  krátkou osinu.
Délka obilky: 9 mm
Šířka obilky: 1,5–2 mm
HTS 3,64 g
Počet semen v  1 g = 800