Novinky v sortimentu osiv pro jarní sezónu

Jaro se nezadržitelně blíží a s ním i výsevy květnatých luk a dalších travinobylinných směsí a my jsme rádi, že vám opět můžeme nabídnout širší nabídku osiv, než před rokem. Na jaké novinky se můžete těšit?

NEKTAR - Travinobylinná směs pro včelí pastvu

Skladba travinobylinné směsi NEKTAR obsahující 29 rostlinných druhů reaguje na několik nejaktuálnějších problémů lučních porostů v ČR i přilehlých regionech. Na změnu klimatu a stále se zvyšující sucho odpovídá vysokou diverzitou bylin, jetelovin a trav, včetně druhů vázajících dusík. Vysetá směs tak přispívá k lepšímu zapojení porostu, zmohutnění kořenové soustavy a zvýšení podílu organické složky v půdě. Díky tomu se celkově podpoří bonita půdy a atraktivita pro edafon. Zároveň dochází ke zlepšení vodního režimu a zvýšení účinnosti protierozních a protipovodňových opatření v krajině. Zastoupení nektarodárných rostlin zajistí opylovatelům kontinuální snůšku pylu i nektaru, druhovou bohatost pylu (tedy i esenciálních  aminokyselin, vitamínů, fenolických látek a mikrobioty nutné pro optimální fungování zažívacího traktu hmyzu). Začleněním směsi do krajiny je podpořena tvorba krajinné mozaiky, na niž je navázáno drobné ptactvo a drobná zvěř. Tím směs NEKTAR přispívá ke stabilizaci ekosystému, tedy celého potravního řetězce, a navýšením stavu ptactva zároveň otevře možnost řešení aktuálního problému přemnožení hrabošů.

Travinobylinná směs pro včelí pastvu NEKTAR je využitelná zemědělci, orientujícími se na udržitelné hospodaření v krajině, včetně těch, kteří musí zajistit dostatečnou produkci píce.  

Dozvědět se více!

Nové nejmenší balení druhově pestrých směsí!

Oblíbené směsi s podílem letniček, stejně tak jako i atraktivní osivo pro slunná stanoviště SLUNOVRAT, se dočkaly balení 50 gramů, které je ideální pro využití na malých plochách intravilánu. Nová nejnižší gramáž navíc nabízí možnost koupit si jen tolik osiva, kolik člověk skutečně potřebuje! 

SLUNOVRAT – Květnatá louka do sucha pro náročné - 50 g

RONDEL – Směs pro doprovodné pásy komunikací - 50 g

KARNEVAL - Barevná směs do sucha - 50 g

VILÍK v akci do konce března!

Osivo pro včelí pastvu VILÍK zakoupíte v balení 1 kg do konce března se slevou 15%! Všechny zvolené druhy ve směsi nabízí zdroj pylu a nektaru pro včely i další v přírodě žijící opylovače. Druhová diverzita směsi pro opylovače poskytuje nejen potravu, ale také útočiště pro mnoho druhů hmyzu a motýlů. Nenechte si tuto příležitost ujít!

Akce platí do konce 31.3.2022 nebo do vyprodání zásob.

VILÍK - Včelí pastva medonosná - 1 kg