Květnatou louku do zahrady? Proč ne?

Luční ekosystémy představují největší diverzitu druhů i biotopů. Většina z nich vznikla historickou hospodářskou činností odlesňováním a získáváním prostoru pro pole a pastviny. Přirozené květnaté louky vyskytující se nad horní hranicí lesa byly rozšiřovány do nižších pásem na úkor lesní vegetace a mají charakter polopřirozených luk. Původní polopřirozené porosty vyžadují značný podíl lidské práce s využitím pastevního hospodářství. V důsledku opouštění těchto forem hospodaření dochází k degradaci a snižování biodiverzity lučních porostů.

 

S přáním založení tzv. „květnaté louky“ se zahradnické firmy stále častěji setkávají nejen v soukromých zahradách, kde se lidé chtějí obklopovat barevností a estetickým působením druhově pestrých směsí, ale také ve veřejné zeleni, ať už se jedná o požadavek na založení „květnaté louky, bylinného trávníku, konkrétního bylinného biotopu nebo krajinného trávníku s podílem bylin“. Všemi těmito pojmy rozumíme druhově pestrou směs obsahující  v různém podílu určitý počet travních druhů, jetelovin a ostatních dvouděložných bylin.

 

Druhové bohatství těchto porostů je dáno především zastoupením specifické skupiny dvouděložných rostlin, které se v průběhu let mění v závislosti na způsobu jejich využívání. Požadavky na vysoký počet rostlinných i živočišných druhů na stanovišti, sladěná, déletrvající a střídavá barevnost porostu, zachování protierozní funkčnosti, požadavky z hlediska zdravotního (problematika pylových alergií), případně využitelnost jednotlivých částí bylin pro léčivé účely a jiné, předurčují i specifický přístup k tvorbě květnatých luk a jejich využívání. 


Přestože se zakládáním a ošetřováním květnatých luk odborná literatura zabývá a informace o nízké četnosti kosení květnatých luk, jejich nízké úrovni výživy a hnojení, popř. o důkladné čistotě pozemku před vysetím jsou poměrně známé, stále se nedaří více rozšířit zakládání květnatých luk v privátních zahradách a ve veřejné zeleni a zahradnické firmy se často záměrně brání předpokládanému neúspěchu. 


Hlavní důvody pro omezené zakládání  druhově pestrých směsí ve veřejné zeleni a v rodinných zahradách jsou nejčastěji vysoká cena dostupného osiva, pomalý vývin a zapojení porostu, vysoké zaplevelení porostu, nevhodnost na svažité pozemky, doporučovaný nízký výsevek, komplikovaná technologie výsevu, apod. 


Výše uvedené důvody se snaží ve svých směsích eliminovat firma Agrostis Trávníky, s.r.o. v Rousínově, na jejíž pokusných pozemcích byl na podzim roku 2006 založen vícefaktorový pokus s cílem zhodnotit vliv výsevku a podílu bylin ve směsi na vzhled  a rychlost zapojení porostu  květnatých luk.
Na pokusných parcelách (plocha jedné parcely =  6m2) bylo vyseto 13 druhů bylinných směsí různého složení v následujících variantách:
    
1. Varianta: výsevek 2 g/m2         +  80 % podíl bylin ve směsi
2. Varianta: výsevek 10 g/m2      + 10 % podíl bylin ve směsi
3. Varianta: výsevek 20 g/m2     + 3 % podíl bylin ve směsi  


Z hodnocení jednotlivých variant složení a výsevků květnatých luk vyplývá, že vyšší výsevek a vyšší podíl nízkých trav ve směsi umožnil rychlé zapojení porostu již v 1. užitkovém roce, takže byla dobře splněna půdoochranná funkce porostu a směs je možné využít i na erozí ohrožená stanoviště. Současně se zvýšením podílu trav ve směsi došlo také k omezení růstu plevelů a z ekonomického pohledu také ke snížení ceny bylinné směsi. Ve 2. užitkovém roce působí porost obsahující původně pouze  3% bylin ve směsi  přirozeně esteticky, byliny kvetou a porost je zapojený i po seči.  

  
Tyto výsledky odpovídají zkušenostem ze sousedního Německa, kde se s úspěchem vysévají druhově pestré směsi vycházející z doporučení RSM, což je systém chránící do určité míry zákazníky před vědomými či nevědomými chybami firem, dodávajících travní a bylinné směsi. 


Zahraniční materiály semenářských firem uvádějí receptury různých typů bylinných směsí pro odlišná stanoviště, jejichž základem jsou obvykle trávy (4-10 druhů při 70 – 97% podílu ve směsi) doplněné o jeteloviny (1 – 6 druhů) a luční byliny (2 – 56 druhů) při celkovém velmi variabilním výsevním množství od 2, 5 do 30 g.m-2 (podle účelu využití porostu). Zatímco u trav je v zahraničí ve směsích květnatých luk běžně dodáváno osivo povolených vyšlechtěných odrůd, u bylin zaručují dodavatelé domácí původ přírodního nešlechtěného osiva. 


Zkušenosti z vlastního výzkumu a ze zahraničí uplatňuje firma Agrostis Trávníky ve svých vlastních druhově pestrých bylinných směsích, které na přání dodává zahradnickým firmám na základě konkrétních stanovištních podmínek a představ investorů o budoucím využívání kvetoucích trávníků.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení