Prezentace nových technologií na Slovensku

V letošním roce v rámci projektu "Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů" intenzivně testujeme nové technologie pro získávání semenné biomasy. Takto jsme aktuálně testované stroje prezentovali v Nové Bošáci na Slovensku v rámci semináře "Kvitnúce lúky v krajine - ako na ne?"

Děkujeme BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) a Spoločnosťi SZKT za velmi vydařenou akci!