Nová směs pro Žďárské vrchy a Vysočinu

Novinka pro region Žďárských vrchů obsahuje kromě českých odrůd trav a jetelovin také byliny striktně regionálního původu z oblasti Žďárských vrchů. Louka vzniklá výsevem této směsi bude dobře prosperovat v mezofytních až vlhčích podmínkách podhorských oblastí s vyššími srážkovými úhrny nebo na plochách s vyšší hladinou spodní vody.

Regionální směs vznikla díky spolupráci s neziskovou organizací Sdružení krajina (https://www.sdruzenikrajina.cz/) a její složení bylo konzultováno s botaniky Agentury ochrany přírody a krajiny.

Více informací