Novinky pro zelené střechy!

V našem sortimentu osiv pro zelené střechy najdete nově hned tři biodiverzitní směsi. Druhově pestré porosty na zelených střechách jsou ovlivňovány nejen sklonem a expozicí, ale zejména mocností vegetačního substrátu, který lze v závislosti na únosnosti střechy různě modelovat a vytvářet tak kreativním výběrem směsi vhodné podmínky pro podporu biodiverzity. Pro výsevy na zelených střechách lze použít samostatně směs bylin, směs travin nebo dokonce i směs letniček. Tyto směsi lze mezi sebou v různých poměrech při výsevu míchat a vytvářet tak na jednom stanovišti širokou škálu porostů, které nejenom, že mohou tvořit pestrou mozaiku květů, ale také nabídnou včelí pastvu, poskytnou domov drobným živočichům, motýlům a hmyzu.

Travní biodiverzitní směs

Bylinná biodiverzitní směs

Letničková biodiverzitní směs