Druhově pestré travní směsi regionálního původu – sběry osiva a využití v CHKO Moravský kras

Mgr. Zdeněk Musil

Jelikož veškeré výsevy osiva do volné krajiny ovlivňují rostlinná a potažmo i živočišná společenstva, je třeba přistupovat k přípravě směsí

obezřetně a účelně k tomu kterému typu stanoviště, k lokalitě, regionu apod. Abychom zachovali co nejvyšší druhovou diverzitu a tedy i pestrou a co nejvyváženější přírodu kolem nás, (zachovali si tedy příjemné prostředí, v němž žijeme), je třeba držet se některých zásad a doporučení.

 

Regionální travní směs 

Definice: Travinobylinná směs se specifickým druhovým složením a původem v regionu, kde se následně vysévá. Její složení vychází z přirozených společenstev daného území.

 

Zásady užívání nejen regionálních travních směsí:

- nepoužívat křížence a odrůdy vzniklé polyploidizací či mutagenezí
- nepoužívat cizí a neznámé či neověřené odrůdy
- nepoužívat invazní nebo expanzivní druhy a odrůdy rostlin
- nepoužívat (bez povolení orgánu ochrany přírody) zvláště chráněné a vzácné druhy rostlin
- regionálně úzce vázané druhy či odrůdy nepoužívat pro distribuci do vzdálených regionů

 

V rámci vývoje, distribuce, prodeje a používání regionálních travních směsí ctíme Standardy AOPK ČR: http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu

 

Zásady při využívání zdrojů osiva (Standard AOPK ČR):

 

1) V rámci vymezených oblastí původu osiva bude respektována vzájemná geografická blízkost zdrojových a obnovovaných (cílových) lokalit.

2) V případě vzdálenějších lokalit bude respektována alespoň přibližně nadmořská výška zdrojových a obnovovaných ploch.

3) Osivo z dané lokality sběru může být použito na stanovištně odpovídajících obnovovaných plochách i za hranicí vymezených oblastí původu osiva do vzdálenosti 10 km.

 

Využití regionálních travních směsí v regionu Moravský kras

 

1) Ochrana biodiverzity a stability travních porostů v MK

2) Protierozní opatření – závrty, travnaté pásy v okraji orné půdy nad žleby

3) Zatravňování orné půdy nad jeskynními systémy

4) Dosevy do druhově chudých travnatých ploch

5) Dvě reg. směsi již v nabídce firmy AGROSTIS Trávníky s.r.o. od roku 2015

6) Nabídka zájemcům o zakládání travnatých ploch v obcích a okolí MK

7) Zpestření druhového složení stávajících trávníků v obcích a okolí MK

8) Doporučení  (příp. podmínka) Správy CHKO MK žadatelům o zatravnění ploch na území CHKO MK k využití těchto směsí.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení