Návod na založení květnaté louky

Vhodná období pro zakládání luk jsou pozdní podzim a jaro.

Směsi s podílem letniček zakládáme vždy na jaře!

Osivo skladujeme na suchém místě v uzavřených obalech.

Před výsevem doporučujeme obsah sáčku důkladně promíchat.

Příprava půdy pro květnaté louky je stejná jako pro trávníky; půda by měla být chudá na živiny! (https://www.agrostis.cz/odborne-clanky/jak-zalozit-novy-travnik-zakladani-travniku)

Louku vyséváme velmi mělce do hloubky max. 5 mm do zkypřené, urovnané a odplevelené půdy. Před výsevem nehnojíme!

Potřebné množství osiva na danou plochu si před výsevem rozdělíme na 2 poloviny a vyséváme každou zvlášť, nejlépe dvěma směry (do kříže).

Vyseté osivo mělce zapravíme hráběmi a následně uválíme.

V roce výsevu rostou hlavně trávy a pouze kořínky lučních rostlin.

Odplevelovací seč provedeme šetrně při výšce porostu cca 20 cm. U směsí s podílem letniček se odplevelovací seč neprovádí!

Květnatou louku sekáme nejlépe lištovou nebo bubnovou travní sekačkou nebo kosou na výšku minimálně 4-5 cm nad povrchem půdy.

Louka kvete postupně ve druhém až třetím roce, počet sečí 1-3x za rok.

Detailní informace naleznete v metodice Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního umění a standardu Krajinné trávníky. V případě nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat na adrese louky@agrostis.cz